• Huvudmeny

Städning

Webbenkät Städning

städmaterial i hink

Städning är något de flesta har erfarenheter av. Vissa städar som yrke, de flesta städar sitt hem, några åt sina gamla föräldrar eller andra släktingar. För många är städning ett nödvändigt ont, en syssla som kan generera bråk och tjat. För andra är den en meditativ stund i vardagen. Framför allt verkar städning skapa starka känslor – det upplevs som jobbigt, tråkigt, befriande, irriterande, skönt eller meningslöst att städa. Det finns också olika meningar om vad ett städat hem är. Hur ofta måste man dammsuga för att hemmet ska kännas städat? Ingår moppning? Hur noggrant ska man dammtorka?

Med den här webbenkäten vill vi samla berättelser om och erfarenheter av städning. Frågelistan är en del av det större projektet Hem. Svaren på frågorna kommer att användas i ett forskningsprojekt som bedrivs vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet. De kommer även att arkiveras för annan framtida forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om ditt städande. Välkommen att delta!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att kopiera dem och sända tillbaks dem igen. Uppge också fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 18 november 2019