• Huvudmeny

Spöken och hemsökta platser

Har du varit med om eller hört talas om någon övernaturlig händelse? Känner du till några hemsökta platser eller föremål? Nu samlar vi in berättelser om spöken och hemsökta platser.

I arkivsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen finns tusentals beskrivningar av spökeri och hemsökta platser från 1800- och det tidiga 1900-talet. Vi har med andra ord en god överblick över berättelser, framförallt från landsbygden, från den här tiden. Med den här frågelistan vill vi undersöka hur berättandet om övernaturliga händelser ser ut idag, både muntligen och i skrift. Vi vill också undersöka platsens betydelse i nutida berättelser om spökeri.

Som en del av projektet Folktrons väsen, igår och idag dokumenterar vi föreställningsvärldar, folklore av idag och berättelser om det som kan betraktas som övernaturligt, både på landsbygd och i stadsmiljö.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som berör ämnet men som vi inte direkt frågar efter. Det går också bra att enbart berätta fritt om erfarenheter eller upplevelser av det övernaturliga. Välkommen att delta!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 09 februari 2021

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Vill du bli intervjuad, vill du skriva dina svar i ett mejl eller har du frågor om projektet?

Du kan skicka ditt svar eller dina frågor direkt via e-post på adressen tommy.kuusela@isof.se.