• Huvudmeny

Vad samlar du på?

Webbenkät DFU 293 Samlande

Om samlare och samlingar till våra samlingar

olika samlingar

Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor, antika möbler, lås, gevär och mynt. Många av oss samlar också på erfarenheter och upplevelser, till exempel resor och äventyr, sedda fågelarter, fladdermöss eller flygplan.

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om alla former av samlande och samlingar, från barndomens bokmärkessamling till den vuxnes avsmakningar av årgångsviner. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning på Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om dina samlingar och ditt samlande. Välkommen att delta!

Vill du bli intervjuad eller har frågor om projektet? Kontakta Susanne Nylund Skog.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Susanne Nylund Skog.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 18 november 2019