• Huvudmeny

Radion i mitt liv

Radion har varit närvarande i människors liv i omkring hundra år. Med den här webbfrågelistan vill vi dokumentera berättelser om radiolyssnande förr och nu.

När lyssnar du på radio? Vad föredrar du att lyssna på? Har ditt lyssnande förändrats över tid? Har du något särskilt radiominne?

Frågorna nedan ska ses som en inspirationskälla. Vill du hellre skriva fritt utifrån temat är du välkommen att skicka in din berättelse via e-post till dag@sprakochfolkminnen.se

Alla svar kommer att införlivas i Isofs offentliga samlingar. Materialet kommer även att användas av etnologen Elin Franzén som skriver en doktorsavhandling om radiolyssnande.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 19 november 2019

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt


Fredrik Skott

Telefon: 0735-58 60 84

E-post: Fredrik Skott


Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22, 411 16 Göteborg