• Huvudmeny

Hantverksöl

En webbfrågelista om hur vi betraktar öl.

ölglas med öl i olika nyanser

Foto: Tommy Kuusela

Från mitten av 1800-talet förändrades öltillverkningen i Sverige från hantverk till industri. Utvecklingen gick från från lokala ölbryggerier till stora bryggeripalats och storbryggerier. Sedan ett antal år har trenden vänt och ett stort antal så kallade mikro- eller hantverksbryggerier har startats runt om i landet. Ett förnyat intresse för hantverksöl i Sverige tycks också ge upphov till en livsstil och en ny syn på öl, där dess status höjs.

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi väljer och hur vi betraktar öl. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning i samlingarna vid Isof.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om betraktelser och reflektioner av hantverksöl och kulturen kring drickandet av öl som fenomen.

Välkommen att delta!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.


Skicka in bild (separat formulär)Användning av bilden * (obligatorisk)
Användning av bildenUppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Tommy Kuusela

Telefon: 073-558 60 61

E-post: Tommy Kuusela

Mer information

Du kan kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.