• Huvudmeny

Hälsningar

Den här enkäten handlar om hälsningar, både hur vi gör rent kroppsligt och vilka ord vi använder när vi möter någon.

Illustration: Alva Skog

För samtliga frågor gäller att du får fylla i så få eller många svarsalternativ som du vill. Skulle någon fråga inte gälla dig kan du hoppa över den och om du vill kan du sända in enkäten utan att allt är ifyllt.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 04 februari 2021

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Kontakt

Jenny Nilsson
Telefon: 0735-58 60 74
E-post: Jenny Nilsson

Susanne Nylund Skog
Telefon: 0735-58 60 76
E-post: Susanne Nylund Skog

Fredrik Skott
Telefon: 0735-58 60 84
E-post: Fredrik Skott

Other languages

Finnish: Tervehdykset