• Huvudmeny

Gå på gatubrunnar

Varför ska man undvika att gå på vissa brunnslock med en särskild bokstav? Hur gör du? Nu samlar vi in berättelser och tankar om brunnar.

Vår tids folklore

I våra arkivsamlingar finns tiotusentals berättelser om 1800-talets folktro, om föreställningar och magiska bruk i allmogesamhället. I takt med att samhället har förändrats har också våra föreställningar ändrats. Som en del av projektet Vardagsmagi vill vi även dokumentera folklore av idag. Till exempel är det i vår samtid många som skämtsamt eller på allvar knackar i trä, undviker att lägga nycklar på bordet eller att gå på brunnar med en viss bokstav på.

Vill du delta i insamlingen?

Nedan återfinns ett antal frågor om berättelser och föreställningar om brunnar. Du som vill delta i dokumentationen behöver inte svara på alla frågor och du behöver inte heller svara här, utan kan lika gärna skriva ditt svar i ett separat dokument som du skickar till oss via e-post eller vanligt brev (för adresser se nedan). Berättelserna kommer att införlivas i våra folkminnessamlingar och på så sätt bli tillgängliga både för dagens och framtidens forskare och andra intresserade.

Brunnar och brunnslock

A, D, FV, K, SOP och V är några exempel på vad det kan stå på manhålsluckor ("locken" av gjutjärn på gatubrunnar). Bokstäverna är till för att meddela vilken funktion brunnarna har. Samtidigt sägs bokstäverna ibland också ha andra betydelser – brunnar med vissa bokstäver ska man undvika att gå på, andra brunnar är det istället bra att gå på.
Som ett led i vår strävan att dokumentera modern folklore vill vi nu samla in berättelser om brunnar och deras betydelser. Frågorna nedan är avsedda som hjälpmedel och inspirationskällor. Du behöver inte svara på alla frågor och du behöver inte svara här, utan kan lika gärna skriva ditt svar i ett separat dokument som du skickar till oss.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Fredrik Skott.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

I våra äldre samlingar finns berättelser om folktro, om föreställningar och magiska bruk i allmogesamhället. I dag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om dagens folktro. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 19 november 2019
Gatubrunn med bokstaven A.

Läs mer

Projektsida: Vardagsmagi

Webbfrågelistor

Att säga samma sak

Gå på gatubrunnar