• Huvudmeny

Fika

Webbfrågelista DAG 32

Kokkaffe i skogen eller gofika på konditori? Berätta för oss om dina fikastunder!

”Jag tror inte att man sa fika när jag var liten, jag tror att man sa 'dricka kaffe'. För självklart dracks det mycket kaffe både hos min mor och far, morfar och mormor, farmor och alla andra släktingar och grannar. Det var det sättet man umgicks.”

Så beskriver en av våra meddelare, en äldre man, traditionen att ”dricka kaffe” under tidigt 60-tal. Tydligt är att kaffedrickandets – eller fikats – betydelse varierar, beroende på när, var, hur och med vem man fikar.

Berätta om dina upplevelser!

Med den här webbfrågelistan vill vi fråga om just dina upplevelser av fika. Det kan handla om minnen av speciella fikastunder, men också om olika platser som du förknippar med fika och om olika sorters fikabröd.

Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Svara gärna i berättande form och beskriv dina tankar och känslor. Kanske har du något speciellt minne som du vill dela med dig av? Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Annika Sjöberg.

Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina svar att bevaras i våra samlingar.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektets samordnare Annika Sjöberg.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap. Vi har ett speciellt regeringsuppdrag att främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Mat hör ihop med människans överlevnad, men också med sociala mönster – kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner. Det gäller såväl framtagning av råvarorna som tillagning av maten och rutiner kring måltiden. Dokumentationen är en del av Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.  

Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 19 november 2019

Kontakt


Annika Sjöberg, samordnare Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Telefon: 0767-87 78 06

E-post: Annika Sjöberg

Postadress

Vill du hellre skicka in svaret med post? Skicka svaren till postadress:

"Fika"
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Frågelistor