• Huvudmeny

Din släkthistoria

Isof gör nu en insamling av berättelser på temat släkthistoria. Vi söker din berättelse!

Släkt betyder olika saker för olika personer och grupper. Vad betyder släkten för dig? Vilka ingår i din släkt? Är någon person speciellt viktig i din släkt? Vilken betydelse har trakten varifrån din släkt kommer? Finns det kanske en släktgård, en speciell by eller stad som betyder mycket för dig och din släkt? Har du eller din släkt ursprung i en region eller ett land som ni aldrig återvänt till? Kanske präglas din släkthistoria av arvstvister och konflikter, eller av samhörighet och gemenskap?

Berätta om vad du vill och hur du vill om din släkt. Använd gärna fotografier och andra bilder (skickas via e-post). Vi är tacksamma för alla aspekter av släktens roll och betydelse för dig både i det förflutna och i nutid!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.


Uppdaterad 08 september 2020

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Läs mer

Frågelistan som pdf


Ladda ner frågelistan som pdf-filPDF
(pdf, 621.8 kB)

Vill du hellre skicka in svaret via mejl eller med post?

Skicka svaren till: dag@sprakochfolkminnen.se

eller till postadress:
Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Fotografier

Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem via e-postadressen nedan. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om arkivets användare får publicera bilden.

E-post: dag@isof.se