• Huvudmeny

Bortbjuden och hembjuden

Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi äter och umgås tillsammans.

Äta gör vi varje dag. Det är ett mänskligt basbehov. Att bjuda in till middag, gå hem till någon på middag, själva måltidens innehåll och upplägg involverar många ofta outtalade normer, regler och rutiner. Med den här webbenkäten vill vi öka kunskapen om hur vi äter och umgås tillsammans, från parmiddagen till släktkalaset eller den jämna födelsedagen. Svaren på frågorna arkiveras för framtida och samtida forskning i samlingarna vid Isof.

Frågorna är avsedda som hjälpmedel och inspiration. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Det går alldeles utmärkt att enbart berätta fritt om någon middag som du deltagit i. Välkommen att delta!

Kontakt och information

Om du har fotografier, teckningar eller liknande som illustrerar din berättelse får du gärna skicka med dessa. Vi tar helst emot original, men om du inte vill skänka oss dina bilder kan vi låna dem för att kopiera dem och sända tillbaks dem igen. Uppge också fotografens/illustratörens namn om möjligt. Meddela oss om dina illustrationer får användas i böcker, artiklar och på internet.

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan! Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Uppdaterad 18 november 2019

Kontakt


Charlotte Hyltén-Cavallius

Telefon: 073-558 60 55

E-post: Charlotte Hyltén-Cavallius

Läs mer

Projekt: Sånt vi bara gör