• Huvudmeny

Bilar och bilism

Webbenkät om bilen och dess användning i dåtid och nutid.

Bil parkerad framför sjö.

Foto: Gösta Edman

Bilen används idag av unga och gamla, av kvinnor och män, i staden och på landet, i arbetet och på fritiden. Bilen innebär att rörelseutrymmet vidgas, många menar att den ger frihet medan andra ser den som ett nödvändigt ont. Det är ingen överdrift att säga att bilen spelat en avgörande roll i utvecklingen av det moderna Sverige; samtidigt ser många en ökande bilism som ett hot mot vår miljö och därmed även vår framtid. Kort sagt skiljer sig bilens betydelse och synen på bilism åt, såväl i tid som rum. Med uppropet Bilar och bilism vill vi samla berättelser, minnen och tankar om bilar och bilism förr och nu.

Din berättelse

Vill du dela med dig av dina minnen, erfarenheter och tankar om bilar och bilism?  Du kan skriva kort eller långt, koncentrera din berättelse kring ett eller flera teman, berätta om något som hände för länge sedan eller idag. Alla aspekter av bilar och bilism är av intresse!

Förslag på teman

Barndomens bilar, Att ta körkort, Min första bil, Bilen som arbetsredskap, Motorsport, Bilsemester, Bilen som hobby, Pendling med bil, Trafik och säkerhet, Bilismen och miljön, Trängselskatt, Bilstölder, Den bilturen glömmer jag aldrig, En bil jag minns eller Min drömbil.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Fredrik Skott.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 18 november 2019