• Huvudmeny

Barnidrott (webbenkät för föräldrar och tränare)

Varje vecka deltar hundratusentals barn i olika organiserade idrottsaktiviteter. De ingår i ett föreningsliv som inte skulle vara möjligt utan ideella arbetsinsatser och engagemang från ledare och föräldrar. Hjälp oss att dokumentera detta!

tennisboll vid nät

Som en uppföljning av frågelistan M 269 Idrott från 1993 dokumenterar Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala nu barns idrottsutövande. I länken kan du läsa om projektet och dess syfte. Med webbenkäten vill vi öka kunskapen om barnidrottens utförande idag och de bakomliggande drivkrafterna hos enskilda individer. Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Johanna Ståhlberg.

Frågorna nedan är avsedda som ett hjälpmedel, en inspirationskälla till skrivandet. Du behöver inte svara på allt och du kan svara kort eller långt. Du kan svara här eller skriva ditt svar i ett separat dokument som du bifogar ett e-postmeddelande till Johanna.

Om du vill hjälpa oss med detta kommer dina svar att bevaras i våra samlingar.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Kontakt och information

Har du frågor eller vill bidra med bilder eller annat material, kontakta projektledaren Johanna Ståhlberg.

Bli meddelare

Du kan också kontakta oss om du vill veta mer om våra frågelistor och vad det innebär att vara meddelare åt arkivet.

Mer om vår verksamhet

Isof har bland annat till uppgift att förvalta vårt kulturarv genom att dokumentera, forska och förmedla kunskap om folkminnen.

I våra äldre samlingar finns berättelser om bondesamhällets årsfester och livshögtider. I dag arbetar vi aktivt med att utöka vår kunskap om dagens traditioner. Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken Om oss.

Stort tack för din medverkan!

Ditt bidrag blir en värdefull del i arkivets samlingar för nutida och framtida forskning.

Uppdaterad 18 november 2019