Folke sök

I Folke sök kan du leta dig fram i kartan efter material baserat på ort, men du kan också söka i sökfältet efter särskilt innehåll, en insamlare eller en ort. Dessutom kan du i Folke sök bidra till att göra samlingarna mer tillgängliga för andra genom transkribering av handskrivna texter.

Material

Det arkivmaterial som presenteras i Folke för närvarande består av folkminnesuppteckningar från samlingar vid Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg (AFG). Dessa samlingar berör främst orter i Västsverige.

Materialet är sökbart efter innehåll, person och ort. De folkminnessamlingar som ges tillgång till via Folke är:

  • IFGH (arkivnummer 700–5699)
  • LIU (arkivnummer 1–607)
  • VFF (arkivnummer 1–2618)

Den tidsperiod som materialet handlar om sträcker sig från senare hälften av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. Mycket av materialet finns också tillgängligt att se som pdf och för nedladdning. Annat material är endast sökbart. Är du intresserad av att se närmre på något material som inte ännu finns digitalt tillgängligt, kontakta oss. Länk till annan webbplats.

Det arkivmaterial du har tillgång till via Folke är insamlat under första häften av 1900-talet. Merparten av materialet som samlades in under den här perioden belyser folklig kultur, vardagsliv och traditioner i allmogesamhällets Sverige, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt. Uppteckningarna du kan läsa består av intervjuer med många olika berättare i socknar runtom i landet.

Materialet samlades in med syftet att bevara det som ansågs vara ursprungligt, och som höll på att försvinna. Men eftersom man inte kunde samla in allt, fick de insamlande upptecknarna delvis välja vad som skulle dokumenteras. Läs mer om folkminnessamlingarna och historien bakom dem på sidan Folkminnessamlingar Länk till annan webbplats..

I det äldre arkivmaterialet förekommer till viss del ett exkluderande språkbruk. Du kan läsa mer om fördomar och äldre språkbruk i samlingarna, samt om hur du kan läsa och förstå texterna i dag på sidan Fördomar och äldre språkbruk i samlingarna Länk till annan webbplats..

Materialet är till största delen skrivet för hand och det är flera olika upptecknare som figurerar i uppteckningarna. Du kan läsa mer om de olika upptecknarna och uppteckningarna generellt på sidan Uppteckningar Länk till annan webbplats.. Språket som används i materialet kan vara ålderdomligt, med i dag ovanliga stavningar eller ordval. Dessutom förekommer ord som är lokalt förankrade, men också många genreord. Ha gärna det i åtanke om du vill transkribera texterna.

Kartan

Här står en beskrivning om hur man använder kartan