Seminarium om maskinöversättning och öppna språkdata

Den 12 november 2020 arrangerade Isof ett digitalt seminarium om maskinöversättning och om behovet av att identifiera och samla in språkresurser från svenska myndigheter

Vi diskuterade bland annat språkteknologi för offentlig sektor och hur svenska myndigheter kan tillgängliggöra språkresurser som öppna data. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, berättade också om sitt arbete med licenser och riktlinjer inom området.

Seminariet hölls som en del i det europeiska språkdatainsamlingsprojektet ELRC, European Language Resource Coordination, som vill öka förståelsen för det flerspråkiga samhällets behov av automatiska översättningsprogram och nå ut till svenska myndigheter om vikten av att dela med sig av språkdata. Syftet är också att bidra till att sänka språkbarriärerna mellan EU-länderna och stimulera utvecklingen av språkteknologi och tillgängliga tjänster för språken i Sverige.

Under eftermiddagen harde vi en extra session om terminologi. Där fick vi bland annat en presentation av projektet Fedterm och Risktermbankens roll i det projektet.

Program

09:30 – 09:45 Välkommen och praktisk information

09:45 – 10:00 Introduktion till ELRC och arbetet med datainsamling och språkteknologi på Isof och Språkrådet
Rickard Domeij, Isof

10:00 – 10:20 Flerspråkig offentlig service med e-translation
Khalid Choukri, ELRC

10:20 – 10:30 Paus

10:30 – 11:00 Användning av eTranslation i offentlig sektor
Användarperspektivet
Kristina Lagestrand Sjölin, EU-samordning och export, område styrning och vägledning, Livsmedelsverket

Utvärdering av två maskinöversättningsverktyg för verksamt.se
Veronica Wiman Nilsson, språkkonsult och webbredaktör, Tillväxtverket

11:00 – 11:30 Utveckling av maskinöversättning för offentlig sektor
Språkdata och maskinöversättning på Migrationsverket
Torbjörn Ekholm, innovationsledare, Migrationsverket och Anna Sågvall Hein, professor, Uppsala Universitet och Convertus AB.

Språkteknologi på Skatteverket
Andreas Voxberg, verksamhetsutvecklare och Camilla Lindholm, språkkonsult och språksamordnare, Skatteverket

11:30 – 11:40 Paus

11:40 – 12:20 Hur kan svenska myndigheter tillgängliggöra och dela sin information med öppna licenser och som öppna data?Catharina Ekdahl, senior jurist PRV och Björn Hagström, DIGG

12:20 – 12:30 Sammanfattning och slutsatser
Rickard Domeij, Isof

12:30 - 13:30 Lunch

13:30 - 14:30 Extra session om terminologi i offentlig sektor

Inledning
Rickard Domeij, Isof

Rikstermbanken – navet för fackspråkligt terminologiarbete
Karin Webjörn, språkvårdare i fackspråk och terminologi, Isof, Språkrådet

Offentlig terminologi och standardisering
Marie van Dorrestein, projektledare, Svenska institutet för standarder (SIS)

Skapa, underhålla, använda och dela terminologiska resurser
Magnus Merkel, vd, Fodina Language Technology

Avslutning