Inspelat i Vilhelmina

Här publiceras de ljudinspelningar med språk och kultur från Vilhelmina som finns bevarade hos Isof.

Ur arkivsamlingarna i Uppsala och Umeå lyfts nu inspelade minnen från Vilhelmina fram. Materialet behandlar främst nybyggarkultur men även samisk kultur. Initiativet är ett pilotprojekt som sker i samverkan med Vilhelmina folkbibliotek i kunskapsspridande syfte och till gagn för Nybyggarveckan.

Kvinna i folkdräkt fotograferad i parkmiljö.

Textilkonstnären och författaren Lisa Johansson-Sandberg (1894−1982) från Vilhelmina är en av de personer som finns inspelade i Isofs arkiv. Hon lämnade också in över hundra arkivuppteckningar till arkivet där hon bland annat beskriver livet i Vilhelmina. Här är hon fotograferad i sin Vilhelminadräkt i samband med ett besök i Uppsala i april år 1950. Foto: Åsa Sjödin (Isof, ULMA 20606).

Några insamlare

Här kan du läsa mer om några av de personer som samlat in och dokumenterat språk och kultur i Vilhelmina för arkiven i Uppsala och Umeå.

Karl-Hampus Dahlstedt

Karl-Hampus Dahlstedt (1917−1996) skrev avhandling om vilhelminamålet och blev senare professor i allmän språkvetenskap. Han samlade in över tre hundra arkivaccessioner till arkivet i Umeå, nästan samtliga är inspelade intervjuer han gjort med olika meddelare. Majoriteten av materialet stammar från 1950-talet då han var anställd som arkivarie vid arkivet.

Hos arkivet i Uppsala finns ett trettiotal svar på frågelistor arkivet sänt ut liksom ortnamnsuppteckningar, folkminnesuppteckningar och primäranteckningar från hans dokumentationsresor.

Läs mer

  • Karl-Hampus Dahlstedt (1950), Det svenska Vilhelminamålet.
  • Karl-Hampus Dahlstedt (1950), Gosshuvudet: skolpojksminnen från Härnösand, Ådalen och Vilhelmina.

Nils Eriksson

Från 1920-talet ända fram till år 1980 sände folkskolläraren och hembygdsforskaren Nils Eriksson (1901−1980) in över två hundra arkivuppteckningar till arkivet i Uppsala. Han var en av arkivets trognaste meddelare. En stor andel är svar på frågelistsvar arkivet sänt ut men Nils Eriksson har också berättat om nybyggarlivet i Vilhelmina i vardag och fest. Nils Eriksson gjorde inga egna inspelningar men han blev intervjuad av Rune Västerlund.

I arkivet i Umeå finns tidningsklipp skrivna av och om Nils Eriksson bevarade liksom svar på några av de frågelistor arkivet sänt ut och kopior av en del material från Uppsala.

Läs mer

Gustav Hasselbrink

Prästen och språkforskaren Gustav Hasselbrink (1900−1982) arbetade i många år som präst i Vilhelmina. 1944 kom doktorsavhandlingen Vilhelminalapskans ljudlära. Mest känd är han för sin sydsamiska ordbok, Südlappisches Wörterbuch, som publicerades av arkivet i Uppsala 1981−1985.

I arkivet finns hans omfattande ordsamling bevarad, och även inspelningar, uppteckningar, anteckningar, fotografier och teckningar.

Lisa Johansson-Sandberg

Textilkonstnärinnan och författaren Lisa Johansson-Sandberg (1894−1982) lämnade in över hundra arkivuppteckningar till arkivet i Uppsala där hon beskriver livet i Vilhelmina. Även hon ingick i arkivets stab av trogna meddelare. Hon har dels besvarat en mängd frågelistor som arkivet sänt ut men har också lämnat fristående berättelser inklusive traditionell information om växtfärgning. De flesta texterna skrevs under 1940-talet. Hon har lämnat några få inspelningar till arkivet och liksom Nils Eriksson blev även hon inspelad av Rune Västerlund.

Till arkivet i Umeå gjordes kopior av vissa av uppteckningarna men arkivet gjorde också en rad inspelningar med Lisa Johansson-Sandberg under 1950−1970-talen, där hon bland annat sjunger visor och återberättar sagor och sägner.

O.P. Pettersson

Folkskolläraren, författaren, dialekt- och folkminnesforskaren Olof Petter Pettersson (1859−1944) intresserade sig för samers och nybyggares kultur, främst i hemtraktens Vilhelmina. I arkivet i Uppsala finns närmare femtio grammofoninspelningar och arkivuppteckningar i form av ordsamlingar och uppteckningar om folkliv och folkloristiska berättelser. I arkivet i Umeå finns kopior av en del av materialet.

O.P. Pettersson skrev bland annat verken Ordbok över Vilhelminamålet (1924) och Gamla byar i Vilhelmina (1941−1960). Efter ett minisymposium i Umeå som hölls till O.P. Petterssons minne publicerades de fem föredragen i boken O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren (1994).

Läs mer

Israel Ruong

Israel Ruong (1903−1986) var professor i samiska språk vid Uppsala universitet. I hans samlingar i arkivet i Uppsala finns bland annat uppteckningar, inspelningar, ordsamlingar, fältdagböcker och kartor samt en mängd fotografier som dokumenterar samisk kultur. Cirka etthundrafemtio av dessa är från Vilhelmina varav hundratjugofem är inspelningar, i huvudsak gjorda på 1940-talet. Vid majoriteten av inspelningarna som gjordes i Vilhelmina deltog även den dåvarande arkivchefen Dag Strömbäck och den blivande arkivchefen Folke Hedblom.

Läs mer

Rune Västerlund

Rune Västerlund (1931−2004) var dialektolog och anställd som arkivarie vid arkivet i Uppsala. Han har samlat in ett 50-tal arkivuppteckningar och inspelningar till arkivet och bland sagespersonerna finner man Lisa Johansson och Nils Eriksson. Hans material sträcker sig från 1950-tal till 1990-talet och berör en rad ämnen, från språkbruk till boskapsnamn och visor.

I arkivsamlingarna i Umeå finns några få originalhandlingar om Vilhelmina utöver en handfull kopior från Uppsala.

bokomslag

Band åtta i bokserien.

Vilhelmina: en lappmarksbygd på väg mot framtiden

Bokserien Vilhelmina: en lappmarksbygd på väg mot framtiden finns i åtta band och skildrar Vilhelmina sockens utvecklingshistoria åren 1900–1950. Boken går att läsa kostnadsfritt som pdf här på isof.se. Du kan också beställa hela eller delar av bokserien i tryckt format.

Fler lästips

Rolf Kjellström (2012−2016), Nybyggarliv i Vilhelmina Länk till annan webbplats.. Samtliga 6 band finns att läsa kostnadsfritt på webbplatsen för utgivaren Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Länkar

Nybyggarveckan i Vilhelmina Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vilhelmina folkbibliotek Länk till annan webbplats.