Webbfrågelista Tillsammans: Föreningsliv

Välkommen att svara på vår webbfrågelista om Tillsammans:Föreningsliv! I frågorna kan du svara så mycket eller lite du vill. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. 

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Webbfrågelistan om föreningsliv är nu avslutad. Om du vill få information om dokumentationen eller veta mer om våra webbfrågelistor, vänligen kontakta oss på folkminnen@isof.se.