Språk och plats

För att förstå vilka språk som talas i Sverige och vilka funktioner de har samlar Isof nu in människors tankar om språk. Välkommen att delta!

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i september 2022.

Illustration föreställande nätverk av människor.

Det har alltid talats olika språk i Sverige, och landet har under senare år blivit allt mer flerspråkigt. Men vi vet inte så mycket om vilka språk som talas, eller av vem och när de talas. Olika språk används inte bara i olika situationer, de har också olika status. Språk kan därför påverka både hur man rör sig på den plats där man bor och vad man väljer att arbeta med eller utbilda sig till.

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att samla, undersöka och förmedla kunskap om språk och kultur. Frågelistor och webbfrågelistor är exempel på metoder vi använder för att dokumentera vår tids språk och vardagskultur. Vi hoppas kunna inspirera personer i olika åldrar och med olika bakgrund att dela med sig av sina erfarenheter, tankar och minnen.

I samarbete med Göteborgs universitet bedriver myndigheten ett projekt som handlar om språk och plats. För att förstå vilka språk som talas i Sverige och vilka funktioner de har samlar vi in människors olika tankar om språk. Vill du bidra till vårt projekt? Svara då gärna på frågorna. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. Välkommen att delta!