Webbfrågelistan Barndomens lekar

Välkommen att svara på vår webbfrågelista Barndomens lekar. Berätta gärna så utförligt som möjligt om de lekar du lekte som barn, om vad du lekte, när du gjorde det, hur det gick till och med vilka du lekte. Låt frågorna tjäna som inspiration. Du väljer själv vilka du vill besvara.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

Webbfrågelistan om lekar är nu avslutad. Om du vill få information om dokumentationen eller veta mer om våra webbfrågelistor, vänligen kontakta oss på folkminnen@isof.se.