Barndomens lekar

Vi vill dokumentera hur barn leker i dag och hur vi har lekt under 1900-talets andra hälft. Välkommen att delta i vår webbfrågelista!

Webbfrågelistan är avslutad.
Webbfrågelistan stängdes i april 2022, och drygt 100 svar skickades in.

Bilder på lekande barn från olika tider.

I våra folkminnessamlingar finns tusentals beskrivningar av barns, ungas och vuxnas lek från det sena 1800- och det tidiga 1900-talet. Svar på frågelistor som “Lekar” (1924), “Idrottslekar” (1927) och “Sånglekar” (1930) ger en inblick i hur vi lekte förr. Men hur har vi lekt under 1900-talets andra hälft? Och hur leker barn i dag?

Sommaren 2019 spred vi frågelistan ”Vad gjorde du på rasterna?”. Med frågelistan, som är en uppföljning av en undersökning som gjordes i början 1980-talet, ville vi dokumentera vad barn och unga gjorde och gör på rasterna – i skolan, på skolgården eller däromkring. Intresset var stort och på bara några veckor delade mer än 300 personer med sig av sina minnen av rasternas lekar, sånger och raster.

I samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) Länk till annan webbplats. gör vi nu en ny insamling på temat där vi vänder oss till er som vill beskriva och berätta om er barndoms lekar.

Berätta gärna så utförligt som möjligt om de lekar du lekte som barn, om vad du lekte, när du gjorde det, hur det gick till och med vilka du lekte. Låt frågorna tjäna som inspiration. Du väljer själv vilka du vill besvara.

Gulnat arkivkort med handskriven text och små teckningar föreställande lekar.

Isof har dokumenterat lekar i hundra år. År 1926 svarade Anna-Lena Karlsson (född 1837) från Kalvs socken i Västergötland på en frågelista om lekar. Här beskriver hon bland annat lekarna ”Kränga katten” och ”Ta styvern”. Svara på vår webbfrågelista och hjälp oss att komplettera samlingarna med berättelser och beskrivningar från i dag!