Digitala arkivtjänster

Vi arbetar hela tiden för att digitalisera våra arkiv och samlingar. Stora delar av vårt digitaliserade material tillgängliggörs via olika digitala arkivtjänster.

Filtrera på kategori

Det här formuläret postas automatiskt

 • Dialektkartan

  På Dialektkartan kan du lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet.

 • Folke

  Folke består av två digitala arkivtjänster, Folke sök och Folke forska , där du kan ta del av ett omfattande folkminnesmaterial som är 70 år och…

 • Hitta folkmusiken

  Databasen Hitta folkmusiken består av inspelningar av visor och låtar som visas på en karta.

 • Matkartan

  På Matkartan hittar du berättelser, recept och annat arkivmaterial som rör traditionell matkultur i Sverige.

 • Ortnamnsregistret

  Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av det topografiska registret i Namnarkivet i Uppsala.

 • Skånsk ortnamnsdatabas

  Skånsk ortnamnsdatabas innehåller alla skånska bebyggelsenamn – namn på gårdar, hus, byar och tätorter – som finns i våra samlingar.

 • Sveriges medeltida personnamn – förnamnsregister Abbe–Øxvidh

  Samlingarna till ordboken Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats från skriftliga källor från det m…

 • Syd- och västsvensk dialektdatabas

  Databas med ett urval av våra dialektsamlingar över sydsvenska dialekter.

 • Sägenkartan

  Sägenkartan innehåller omkring 10 000 arkivuppteckningar om sägner från Sverige, Finland och Norge.

 • Ölandskartan

  En karttjänst som visar ägonamn och bebyggelsenamn på södra Öland.

 • Öppna arkivdata

  Välkommen att använda av öppna arkivdata från Isof! Här tillgängliggör vi data från våra dialekt- folkminnes och ortnamnsarkiv!