Användarvillkor Sägenkartans API

Genom att använda API:et som Sägenkartan använder går du med på att följa de villkor som redovisas nedan.

Data om sägner i Sägenkartans API är licensierad under CC BY 2.5 Sverige. Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. Licensen omfattar endast det svenska sägeninnehållet i API:et. Övrig data får inte användas av upphovsrättsliga skäl.

Rättigheter

Om du godkänner dessa användarvillkor har du rätt att icke-exklusivt distribuera och visa svenskt innehåll om sägner i Sägenkartans API mot slutanvändare av din webbplats eller motsvarande.

Skyldigheter

Som användare har du, förutom det som framgår av licensen CC BY 2.5 Sverige för data om svenska sägner i Sägenkartan, följande skyldigheter.

Du ska inte:

  • använda Isofs API för att sprida skadlig kod
  • använda Isofs API i sammanhang som är olagliga
  • presentera den tjänst du har utvecklat som ett ”officiellt samarbete” eller ”partnerskap” med Isof
  • försöka att dölja din identitet när du använder Isofs API.

Förbehåll

Om du bryter mot något av de användarvillkor som anges här kan Isof avbryta din tillgång till tjänsten.

Isof kan inte:

  • garantera att tjänsten kommer att vara fri från fel och utan uppehåll/avbrott
  • garantera att tjänsten alltid finns kvar.

Dessa användarvillkor kan komma att uppdateras, med eller utan förvarning.