Vägledning äldre Ortnamnsregistret

Ortnamnsregistret utgör en digitaliserad version av det Topografiska registret i våra samlingar. Så här gör du för att söka i registret.

Registret innehåller uppgifter om ortnamnens äldsta belägg och deras uttal. Det ger också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller behandlas. Du kan välja att söka antingen i hela registret eller inom ett län.

Sök i hela registret

1. Klicka på länken Sök i hela Ortnamnsregistret.

2. Fyll i fälten:

 • I fältet Ortnamn skriver man in det namn man vill söka på.
 • I fälten nedanför kan man med hjälp av rullgardinsmenyer välja vilken socken, härad och/eller län man vill söka i.

Här kan man alltså välja hur mycket man vill snäva in sökområdet. Det går dock utmärkt att söka inom ett helt län eller inom hela landet, men det tar lite längre tid.

Man kan också välja att söka inom ett landskap.

Sök på delar av namn

Med hjälp av procenttecknet % kan man söka på delar av namn eller namnleder. Exempel:

 • Skriver man Eke% i sökfältet får man träffar på alla namn som börjar på Eke- (Ekeby, Ekeberga, Ekehult etc.).
 • Skriver man %sta får man träffar på alla namn som slutar på -sta. (Veddesta, Huvudsta)

Vill man söka på ett enda utelämnat tecken, använder man i stället understreck _. Exempel:

 • Skriver man Kull_bo i sökfältet, får man träffar på namn som Kullabo, Kullebo och Kullsbo.

Välj kategori

I tabellen nedanför sökfälten kan du välja inom vilken materialkategori du vill söka eller inom vilket språk:

 • Bebyggelsenamn: namn på torp, gårdar, byar, socknar, städer etc.
 • Naturnamn: alla andra ortnamn, till exempel namn på sjöar, berg, åkrar, gruvor m.m.
 • Språk: namnens språkliga ursprung. Väljer du Arjeplogs socken och språk samiska får du fram alla ortnamn i Arjeplogs socken som klassats som samiska av insamlare .

Är du osäker så gör ingenting – alternativet alla är förvalt.

Litteratur om ämnet

Kryssar man i rutan Visa endast tolkningar får man bara fram de poster som hänvisar till litteratur om namnet.

Obs! Sökningen kan ibland ta tid, så ha tålamod.

Sök i ett enskilt län

Klicka på det län du vill söka i och fyll i sökformuläret (se instruktionen Sök i hela registret ovan).

Sökresultat

Sökresultatet redovisas i en tabell där varje rad motsvarar en träff. I tabellen redovisas:

 • namnets uppslagsform
 • vad det syftar på (lokal)
 • var det är beläget (socken, härad, län)

Står det "Ja" i kolumnen Tolkat innebär det att posten innehåller en hänvisning till vetenskaplig litteratur om namnet.

Ta fram arkivkort och sockensamling

Klicka på ett namn så får du fram en bild av det arkivkort som posten baserar sig på. Bilderna är i pdf-format.

Klicka längst till höger i kolumnen Tabell så kommer du till den sockensamling där den aktuella posten hör hemma. Där kan du se vilka andra poster som berör samma namn och vilka andra namn som finns i socknen. Se vidare Sockensamlingarna nedan.

Sockensamlingarna

Man kan också gå direkt till sockensamlingarna.

1. Välj Till sockenförteckning på startsidan, längst ner till vänster.

2. Välj det län du är intresserad av. Du får nu upp en förteckning över länets socknar och städer.

3. Välj den du är intresserad av genom att klicka på ortens namn.

Nu är du inne i sockensamlingen. Materialet är där uppställt i fyra kolumner:

1) Äldre namnformer för bebyggelsenamn
2) Äldre namnformer för naturnamn
3) Uppteckningar av bebyggelsenamn
4) Uppteckningar av naturnamn

I varje kolumn (avdelning) behandlas först sockennamnet (stadsnamnet) och därefter övriga namn i bokstavsordning.I avdelningarna för äldre namnformer finner du de äldsta skriftliga beläggen för namnen men också hänvisningar till facklitteratur där namnen tolkas eller kommenteras.I avdelningarna för uppteckningar finner du uppgifter om hur namnen uttalas, se vidare Hur man tyder arkivkorten.

Genom att klicka på ett namn får du upp en bild av ett arkivkort där namnet behandlas. Bilden öppnas i ett särskilt fönster med hjälp av programmet Adobe Acrobat Reader. Det är ett gratisprogram som kan hämtas här. Länk till annan webbplats.