Tyda arkivkort i ortnamnsregistret

Arkivkorten är tillkomna under lång tid. De äldsta är från början av 1900-talet och nya tillkommer ständigt. Under årens lopp har deras utseende förändrats. Många kort är handskrivna och handstilen kan ibland vara besvärlig att tyda.

Texten på korten innehåller många förkortningar. De flesta av dessa kan du hitta i Förkortningslistan.

Stöter du på problem som du inte kan lösa med instruktionerna här kan du alltid vända dig direkt till Institutet för språk och folkminnen för hjälp.

Äldre namnformer

Här hittar man framför allt medeltida belägg för namn på gårdar, byar, socknar och städer. När det gäller naturnamn finns bland annat belägg från äldre, småskaliga lantmäterikartor och modernare kartor, till exempel den ekonomiska kartan.

arkivkort

Uppteckning av uttal

Uttalen är angivna med landsmålsalfabetet, ett fonetiskt alfabet där varje tecken motsvarar ett noga definierat ljud. Dessutom markeras accent och ljudlängd. För en kortfattad presentation gå till vägledningen om Landsmålsalfabetet Pdf, 90.7 kB, öppnas i nytt fönster..

Handskrivet arkivkort för Omberg.

Hänvisning till litteratur om ett namn

Samtlig litteratur som refereras till finns tillgänglig vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Många titlar på tidskrifter är förkortade, se Förkortningslistan.

Det bör noteras att registret inte innehåller hänviningar till Sveriges officiella ortnamnsutgåva ­Sveriges ortnamn. Är man intresserad av betydelsen av ett ortnamn i en del av landet för vilken Sveriges ortnamn är utgivet, bör man i första hand gå till detta verk. Sveriges ortnamn bör finnas på alla universitets- och högskolebibliotek. Saknas det ­– begär att det köps in!

Maskrinskrivet arkivkort för Vilseberga.