Instruktioner och sökhjälp

Så här gör du för att använda och söka i Ölandskartan.

Navigering i kartan

Om du vill se alla namn kan du zooma in kartan över södra Öland. Ägonamnen är markerade på den plats som de enligt uppteckningen ligger/har legat på. Bebyggelsenamnen är markerade på den plats där bebyggelsen ligger idag, eller på den plats som antas ha burit namnet. I utzoomat läge visas en siffra som talar om hur många namn som finns i området. Zooma in eller klicka på punkten för att se vilka namn som finns där.

Sökning

I sökrutan kan man söka på ett namn eller en del av ett namn. Man kan välja mellan att söka på namn som innehåller, börjar eller slutar med det man skriver in i sökrutan. För ägonamnens del kan man även välja att söka på den huvudled som namnet innehåller, alltså den del av namnet som oftast står i slutet, som horva i Sjöhorvan. Denna typ av sökning är inte möjlig för bebyggelsenamnen.
Antalet sökträffar visas nedanför sökrutan.

Kartinställningar

I rutan till höger finns kartinställningarna. I den översta delen kan man välja vilken karta man vill ha som underlag. Om man är intresserad av att se exakta ägoområden för ägonamnen kan man med fördel välja ESRI World Imagery där man ser ägornas gränser tydligt i en satellitbild. I mitten av rutan kan man välja att visa sockengränserna på kartan. Längst ner kan man välja att enbart visa bebyggelsenamnen eller ägonamnen från något av de två insamlingsåren.

Markeringar i kartan

På kartan kan man klicka på varje punkt med ett namn för att få upp mer information om namnet. För ägonamnens del visas vilken socken ägonamnet ligger inom, vilken marktyp som namnet avser (i de fall upptecknaren har fyllt i information), vilket år namnet varit i bruk, vilken by ägan tillhör och även namnets huvudled i en normaliserad grundform (i obestämd form singularis). För bebyggelsenamnens del visas hur, när och var namnet skrevs första gången det omnämns i text (äldsta belägg, årtal och källa). Det visas även en tolkning av namnet, som är en förkortad version av den tolkning som återfinns i Bebyggelsenamnen i Mörbylånga kommun.