Dialektkartan

På Dialektkartan kan du lyssna på hundratals av Isofs äldre dialektinspelningar från olika delar av landet.

I huvudsak består kartan av inspelningar från åren 1935–1970. De inspelade intervjuerna är utförda som ett led i Isofs och dess föregångares ambition att dokumentera dialekter och folkminnen i Sverige.