Tillsammans: Föreningsliv

Isof vill dokumentera och synliggöra de vardagliga aspekterna av svenskt föreningsliv, som har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället.

Bildblock olika föreningsaktiviteter, till exempel fotboll, ridning och schack.

Vi är intresserade att få kunskap om hur engagemanget i föreningar ser ut och har sett ut, vilka drivkrafterna är och vad föreningarna betytt för de involverade personerna, lokalsamhället och – i förlängningen – Sverige. Varför väljer så många att lägga stora delar av sin fritid på ideellt arbete? Vad betyder det för dem? Vad anser de att det ger samhället? Hur tycker de att samhället ser på denna insats? Vad händer om eldsjälarna blir färre och färre?