Tack för din anmälan!

Vi skickar regelbundet ut information och webbfrågelistor till kontaktpersonerna i vårt nätverk.

Har du frågor runt vår verksamhet, eller om du vill ta bort din e-postadress från listan, vänligen kontakta folkminnen@isof.se.