Frågelista Vävare och vävning

Välkommen att svara på vår frågelista om vävare och vävning!

I frågelistan ingår ett stort antal frågor. Dessa är tänkta att inspirera till berättande och det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Läs gärna igenom huvudrubrikerna innan du svarar. Det går även bra att berätta fritt om dina vävkunskaper och din personliga relation till vävning. I anslutning till ditt svar får du gärna bifoga fotografier och illustrationer som på något sätt gestaltar det du berättar. Om du har några frågor eller funderingar kring frågelistan eller projektet får du gärna höra av dig till goteborg@isof.se.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Väver du på fritiden, i din utbildning eller i ditt yrkesliv? Var väver du? Hur ofta? Vad väver du? Vilka tekniker och bindningar använder du? Vilka material gillar du att arbeta med? Säljer, skänker eller sparar du dina alster? Visar du upp dem någonstans? Tar du beställningar?

Hur lärde du dig väva – när, var, hur och av vem? Hur utvecklar du dina vävkunskaper? Vilka tekniker och bindningar skulle du vilja lära dig? Vilka är dina starka respektive svaga sidor som vävare? Vad anser du utmärker en duktig vävare? Förmedlar du dina kunskaper till andra, och i så fall hur och varför? Vilka är dina bästa tips till nybörjare?

Varför väver du? Vilka känslor väcker vävningen hos dig? Vilken plats har vävningen haft i ditt liv? Berätta gärna om minnen relaterade till vävningen. Reflektera gärna över vävning som hantverk och vävning som konstform.

Var hittar du inspiration till dina projekt? Brukar du improvisera, och om ja, hur? Gör du nya kompositioner på befintliga vävnotor, i så fall hur? Hur tänker du kring färg och form?

Du kan exempelvis berätta om processens olika steg, om olika val, om knep du använder dig av, om dina favoritmoment respektive moment som känns svåra, om dina favoritverktyg och om verktyg du gillar mindre, om vad projektet har lärt dig, om vad du är nöjd respektive missnöjd med osv. Beskriv gärna detaljerat!

Beskriv vad som är viktigt att förmedla. Vad hade du uppskattat att kunna ta del av?

Skicka bilder till oss!
Skicka fotografier och illustrationer som gestaltar något av det du har berättat! Beskriv vad bilderna föreställer och uppge om möjligt fotografens namn. Ange om dina bilder får användas i publikationer eller på internet. Bifoga bilderna i ett mejl som skickas till goteborg@isof.se.
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar: * (obligatorisk)
Jag vill ha information om framtida undersökningar: