Webbfrågelista Tillsammans: Föreningsliv

Välkommen att svara på vår webbfrågelista om Tillsammans:Föreningsliv! I frågorna kan du svara så mycket eller lite du vill. Du behöver inte svara på alla frågor, och du får gärna skriva om sådant som vi inte frågar efter. 

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Är du, eller har du varit, med i någon förening? Om du varit, eller är, engagerad i flera föreningar, välj om du vill berätta om en eller flera av dem. Hur fick du kännedom om föreningen/föreningarna och hur kom det sig att du engagerade dig?

Vad gör du i föreningen? Har du eller har du haft någon roll i föreningens styrelse? Vilken? Är du, eller har du varit, tränare, ledare, funktionär eller liknande? Hur ser du på ditt inflytande och din roll? Hur har du lärt dig om föreningen? Hur mycket tid lägger du på ditt engagemang?

Hur arbetar ni inom föreningen? Hur ofta ses ni och hur går det till? Vad gör ni när ni ses? Vilka aktiviteter sker i föreningen? Hur planeras och genomförs de? Hur går det till när beslut tas i föreningen? Hur hanteras olika viljor och meningsskiljaktigheter, om sådana finns? Hur beslutas om hur föreningskassan ska användas och vilka som ska arvoderas?

Har du idéer om hur du skulle vilja förändra föreningen? I så fall, vilka? Om du har idéer om förändringar eller hjärtefrågor du brinner för, hur för du fram dem? Har ni i föreningen gemensamma framtidsplaner? Hur har ni, i så fall, kommit fram till dessa?

Vad motiverar dig i ditt engagemang? Vad vill du förmedla till oss angående ditt och andras engagemang? Berätta gärna om händelser, erfarenheter och upplevelser relaterade till ditt föreningsliv!
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.


Arkivering och frågelistor
Fyll i nedan om du godkänner att dina svar införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:

Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar: