Tack!

Tack för ditt svar på vår frågelista!

Svaret har nu skickats in till Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Så behandlar vi personuppgifter

När du svarar på en frågelista på webben lämnar du vissa personuppgifter, till exempel e-postadress. Läs mer om hur Isof behandlar personuppgifter: