Webbfrågelista namn och namngivning

Välkommen att svara på vår webbfrågelista om namn och namngivning!

Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem till e-postadressen kamilla.karrstedt@isof.se. Glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om Isof och dess besökare får använda sig av bilderna.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Berätta om ditt tilltalsnamn och dina eventuella övriga förnamn! Vem valde dem och hur gick det till? Är du namngiven efter någon person, t.ex. en släkting, känd person, eller en fiktiv karaktär? Fanns det andra namn som var tänkta för dig men som valdes bort? Varför? Har namnen i din familj några likheter eller teman, och i så fall vilka? Vad tycker du själv om ditt namn? Berätta gärna om några särskilda minnen kopplade till namnet!

Berätta om ditt eller dina efternamn! Finns det flera olika efternamn i din familj? Vet du var ditt efternamn kommer ifrån och vad det betyder? Hur ser namnskicket i din släkt ut?

Har du någon gång bytt ut, valt bort eller lagt till förnamn eller efternamn? Berätta gärna om hur det gick till, dina tankegångar före ändringen och processen att ändra namn. Hur förmedlade du till andra att du ändrat ditt namn? Hur bemöttes namnändringen?

Berätta om stavning av namn! Är det viktigt för dig att ditt namn stavas och uttalas rätt? Varför? Om du har stött på dilemman när det gäller stavning eller uttal, beskriv gärna vilka!

Om du har barn, berätta om de förnamn som du har gett dem, eller namn som du hade velat ge. Beskriv hur processen att välja namn gick till. Hur definierar du ett fint namn? Tänkte du att ditt barn skulle få ett unikt namn? Hur många namn och skulle de vara i någon särskild ordning? Vad inspirerade – släktingars namn, namnsdagskalendern, någon särskild person eller något annat? Berätta gärna även om val av efternamn!

Om du firat dina barns eller någon annans namngivning, berätta om hur det gick till! Var det en privat namngivningsceremoni, ett kyrkligt dop, eller någon annan form av firande? Hur skedde planering och förberedelser och vilka deltog i dessa? Hur gick ceremonin till och vilka var närvarande? Beskriv så noggrant du kan, och vill, vad ni åt och hur ni var klädda. Berätta gärna om eventuella gåvor och om utsmyckningen av platsen för ceremonin!
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:

Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar: