Frågelista Hälsande före, under och efter Covid-19-restriktionerna

Välkommen att svara på vår frågelista!

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar skriva. Du väljer själv vilka frågor som känns relevanta för dig att besvara.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

NÄRA RELATIONER
Hur hälsade du på en god vän FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på en god vän FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på en god vän UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på en god vän UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på en god vän NU?
Hur hälsar du på en god vän NU?

Egna reflektioner
Hur hälsade du på dina föräldrar FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på dina föräldrar FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på dina föräldrar UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på dina föräldrar UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på dina föräldrar NU?
Hur hälsar du på dina föräldrar NU?

Egna reflektioner:
NY BEKANT
Hur hälsade du på en ny bekant du inte träffat tidigare FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på en ny bekant du inte träffat tidigare FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på en ny bekant du inte träffat tidigare UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på en ny bekant du inte träffat tidigare UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på en ny bekant du inte träffat tidigare NU?
Hur hälsar du på en ny bekant du inte träffat tidigare NU?

Egna reflektioner
PÅ ARBETSPLATSEN
Hur hälsade du på din chef FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på din chef FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på din chef UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på din chef UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på din chef NU?
Hur hälsar du på din chef NU?

Egna reflektioner
Hur hälsade du på dina arbetskamrater FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på dina arbetskamrater FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på dina arbetskamrater UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på dina arbetskamrater UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på dina arbetskamrater NU?
Hur hälsar du på dina arbetskamrater NU?

Egna reflektioner
I SKOLAN
Hur hälsade du på din lärare FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på din lärare FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på din lärare UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på din lärare UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på din lärare NU?
Hur hälsar du på din lärare NU?

Egna reflektioner:
Hur hälsade du på dina klasskamrater FÖRE Covid-19?
Hur hälsade du på dina klasskamrater FÖRE Covid-19?

Hur hälsade du på dina klasskamrater UNDER pågående pandemirestriktioner?
Hur hälsade du på dina klasskamrater UNDER pågående pandemirestriktioner?

Hur hälsar du på dina klasskamrater NU?
Hur hälsar du på dina klasskamrater NU?

Egna reflektioner:
AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar: