Frågelista Bruket av flaggor

Välkommen att svara på vår frågelista om bruket av flaggor!

Läs gärna igenom alla frågor innan du börjar skriva. Du väljer själv vilka frågor som känns relevanta för dig att besvara. Du kan också skriva i ett separat dokument och skicka det till e-postadressen susanne.nylund.skog@isof.se. Har du fotografier eller andra bilder till ditt svar? Skicka dem till samma e-postadress och glöm inte att skriva vem som är fotograf och att ange om Isof och dess besökare får använda sig av bilderna.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.

I hemmet

Hur gör du det, kanske använder du särskilda servetter, bordsflaggor eller vimplar som dekoration? Beskriv och berätta om dina val och hur du gör!
På land och till sjöss

Flaggar du på de officiella flaggdagarna? Följer du de flaggregler som finns när det gäller Sveriges flagga på land och till sjöss? Kanske flaggar du med vimpel, annan nationsflagga, med landskaps- eller föreningsflagga. När och varför gör du i så fall det? Beskriv och berätta.
I offentligheten

Kanske har du svept in dig i en nationsflagga vid en seger eller vid något annat tillfälle, kanske brukar du bära på en flagga eller vimpel under sportevenemang eller på festivaler. Beskriv och berätta om hur du gör, varför och vilka flaggor det gäller.
Över tid

Har det funnits perioder i ditt liv då du medvetet undvikit att använda Sveriges eller någon annan flagga? I så fall varför? Har du några övriga reflektioner kring ämnet för frågelistan? Beskriv och berätta.
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.

Arkivering och frågelistor
Genom att skicka in ditt svar godkänner du att det införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag vill ha information om framtida undersökningar: * (obligatorisk)
Jag vill ha information om framtida undersökningar: