Bruket av flaggor

Med den här frågelistan vill vi öka kunskapen om bruket av flaggor i samband med traditioner, ritualer och evenemang.

Två svenska flaggor med en blå himmel som bakgrund.

Sveriges flagga används i många olika sammanhang. Bruket är kringgärdat med ett officiellt regelverk men styrs också av seder och bruk. Det är inte heller enbart på nationaldagen den 6 juni (tidigare Svenska flaggans dag) som vi stöter på Sveriges flagga och andra flaggor. Som exempel kan nämnas att i samband med segrar inom sporten sveps ofta vinnaren i en nationsflagga och på förlossningskliniker bjuds de nyblivna föräldrarna en bricka med dryck, smörgås och en liten bordsflagga. Likaså är det vanligt i många hem att vid speciella högtider dekorera med flaggor och dess färger. Nu vill vi veta mer om ditt bruk av Sveriges flagga och andra flaggor.

Information

Sveriges flagga och allmänna flaggdagar

Den svenska flaggans utseende är lagstadgat enligt lagen (1982:269) om Sveriges flagga och Förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga.

Flaggfester har hållits på Skansen från 1890-talet och sedan 1916 har Svenska flaggans dag firats den 6 juni, som sedan 1983 är Sveriges nationaldag. Ofta flaggas vid familjehögtidsdagar som födelsedagar, bröllop och andra högtider, samt på av regeringen fastställda allmänna flaggdagar (förordning 1982:270 Länk till annan webbplats.). Dessa är:

 • nyårsdagen,
 • den 28 januari: Kung Carl XVI Gustafs namnsdag,
 • den 12 mars: Kronprinsessan Victorias namnsdag,
 • påskdagen,
 • den 30 april: Kung Carl XVI Gustafs födelsedag,
 • första maj,
 • pingstdagen,
 • den 29 maj, veterandagen,
 • den 6 juni: Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag,
 • dag för Sveriges val till Europaparlamentet,
 • midsommardagen,
 • den 14 juli: Kronprinsessan Victorias födelsedag,
 • den 8 augusti: Drottning Silvias namnsdag,
 • dag för val i hela riket till riksdagen,
 • den 24 oktober: FN-dagen,
 • den 6 november: Gustav Adolfsdagen,
 • den 10 december: Nobeldagen,
 • den 23 december: Drottning Silvias födelsedag,
 • juldagen.

Vid flaggning på dessa officiella flaggdagar hissas svenska flaggan på samtliga flaggstänger och då med flaggor i samma storlek. Sedan 1873 hissas en flagga på det Kungliga Slottet i Stockholm när kungen befinner sig där.

Flaggors värdighet

Officiella flaggor, där regler för flaggning bör tillämpas, har olika värdighet med 1) nationsflaggor högst, följt av 2) FN:s och EU:s flaggor, 3) landskapsflaggor 4) länsflaggor 5) kommunflaggor och slutligen 6) myndighetsflaggor.

Företagsflaggor, person- eller släktflaggor och reklamflaggor faller inte under reglerna för officiella flaggor och kan vara hissade dygnet runt. Dessa bör inte hissas tillsammans med nationsflaggor.

Att föra flagga på båt

Att flagga med (eller föra) Sveriges flagga ombord en båt markerar att ägaren av båten är svensk. Flaggan kan föras dygnet runt när båten är på väg och bör vara hissad:

 • när hamn angörs eller lämnas och när kust angörs,
 • inom synhåll för lots- eller kustbevakning, samt för örlogsfartyg,
 • på öppet hav när båten befinner sig inom synhåll för annat fartyg,
 • samt på utländskt farvatten.
 • När båten är förtöjd och besättning finns ombord gäller samma regler som för allmän flaggning.

På utländska vatten bör värdlandets nationsflagga (så kallad destinations eller gästflagga) föras under styrbords vantspridare eller på motorbåts masttopp.

Källor:

Nationalencyklopedin: flagga - Uppslagsverk - NE.se Länk till annan webbplats.

Riksarkivet: Svenska flaggan och vår flaggas historia - Riksarkivet Länk till annan webbplats.

Stiftelsen Sveriges nationaldag, Stiftelsen Sveriges Nationaldag – Den officiella hemsidan för Sveriges Nationaldag och flagga (nationaldagen.se) Länk till annan webbplats.

Wikipedia: Sveriges flagga – Wikipedia Länk till annan webbplats.

Vidare läsning:

Eriksen, Thomas Hylland & Jenkins, Richard (red.) (2007). Flag, nation and symbolism in Europe and America. Abingdon: Routledge

Marshall, Tim (2017[2016]). A flag worth dying for: the power and politics of national symbols. First Scribner hardcover edition. New York: Scribner