Webbfrågelistan Barndomens lekar

Välkommen att svara på vår webbfrågelista Barndomens lekar. Berätta gärna så utförligt som möjligt om de lekar du lekte som barn, om vad du lekte, när du gjorde det, hur det gick till och med vilka du lekte. Låt frågorna tjäna som inspiration. Du väljer själv vilka du vill besvara.

Så behandlar vi personuppgifter

När du besvarar en webbfrågelista lämnar du ofta personuppgifter (till exempel e-postadress). Isof ansvarar för att de personuppgifter som myndigheten behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på länken nedan.


Spelade du kula, kastade gogosar eller liknande? Lekte du med jojo? Hoppade du hopprep, hage, twist? Deltog du i bollspel och idrottslekar? Kanske spelade du brännboll, fotboll, basket eller spökboll. Lekte du i klätterställningar och gungor? Lekte du snörlekar, spådomslekar, eller klapplekar? Använde du ramsor eller sånger, till exempel för hopprep eller twist? Använde ni räkneramsor när ni började leka? Vilka? Berätta! Hittade du på egna lekar? Lekte du lekar inspirerade av TV-program, böcker, film eller andra media? Imiterade du artister? Vilka? Hur gick det till? Lekte du rollekar eller utklädningslekar? Lekte du kanske kurragömma, tafatt eller ryska posten? Vad gav inspiration till lekarna?

Var någonstans lekte du vilka lekar? I skolan, hemma, hos kompisen, hos mor- eller farföräldrar, i skogen, vid sjön, i stan, i affären, i gymnastiksalen? Besökte du lekparker och lekplatser eller andra platser där du lekte? Vad gjorde du där? Var det olika lekar för olika årstider?

Vilka lekte du med? Lekte du med vänner i samma ålder som du? Lekte du ensam ibland? Vad lekte du då? Var du med i ett kompisgäng? Vilka språk använde du i leken? Bytte du dialekt eller talade på annat sätt när du lekte? Vem lärde dig lekarna?

Vilka lekar tyckte du om att leka? Fanns det lekar du undvek? Minns du några speciellt populära lekar? Minns du när du slutade att leka, och varför? Vad gjorde du sedan i stället? Har du något speciellt minne från dina lekar? Berätta!
Om dig
För att vi ska kunna använda oss av dina svar i vår forskning vill vi gärna veta något om dig. Fyll gärna i uppgifterna nedan. Vill du vara anonym så ange ej namn och e-postadress.


Arkivering och frågelistor
Fyll i nedan om du godkänner att dina svar införlivas i institutets offentliga samlingar och på så sätt också bevaras för framtida generationers intresserade. Ange också om du per e-post vill ha information om institutets framtida undersökningar – glöm i så fall inte att uppge din e-postadress ovan.
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar: * (obligatorisk)
Jag godkänner att mitt svar införlivas i arkivets samlingar:

Jag vill ha information om framtida undersökningar:
Jag vill ha information om framtida undersökningar: