Uplands nations spelmanstävlingar

I början av 1900-talet arrangerades spelmanstävlingar av Uplands nations Folkmusikkommitté. Stora delar av materialet från dessa tävlingar har bevarats i form av spelmännens noter, danser och låtar, deltagarnas anmälningar, tävlingslistor och uppgifter om spelade stycken (Isof, ULMA 475 och 14460).

Samlingen är till stor del digitaliserad och i listan nedan hittar du länkar till de olika posterna. Vissa delar återstår att digitalisera, och vi uppdaterar listan efterhand.

Handskrivna noter på gulnat arkivkort.

”Gammal svensk folkvisa, spelad och upptecknade av W. Gelotte, Skutskär” (Isof ULMA 475:15, s. 2).

ULMA 475

ULMA 475:01 Konvolut med påskrift ”Upplandslåtar tillhörande Upplands nations Folkmusikkommittés arkiv”, innehåller 1 brev Pdf, 30 MB.

ULMA 475:02-03 Konvolut med påskrift ”Upplandslåtar tillhörande Upplands nations Folkkommittés arkiv”, innehåller anteckningar Pdf, 30 MB.

ULMA 475:04 Frågeformulär med musiktext Pdf, 30 MB.

ULMA 475:05 Notblad, uppteckningar vid spelmanstävlingar Pdf, 30 MB.

ULMA 475:06-07 Brev Pdf, 30 MB.

ULMA 475:08 Nothäfte, märkt ”Melodier upptecknade i Lennatrakten av Uppland 1896 av K. P. Leffler” Pdf, 30 MB.

ULMA 475:09-10 Rapport av V. Lundgren samt V. Lundgrens uppteckningar Pdf, 30 MB.

ULMA 475:11 Notblad påtecknat ”Häradsdomare Gustaf Jansson, Ingstarbo” Pdf, 14.4 MB.

ULMA 475:12 Notblad påtecknat ”Bröderna Bodin” Pdf, 4.2 MB.

ULMA 475:13 Notblad påtecknat ”Uppländsk gånglåt” Pdf, 424 kB.

ULMA 475:14 Notblad påtecknat ”A. Holmgrens uppteckningar” Pdf, 1.9 MB.

ULMA 475:15 Notblad påtecknat ”Gelottes uppteckningar” Pdf, 8.6 MB.

ULMA 475:16 Notblad påtecknat ”Ragnar Schöbloms uppteckningar” Pdf, 5.1 MB.

ULMA 475:17 Notblad påtecknat ”F. N. Lindgrens uppteckningar” Pdf, 7.2 MB.

ULMA 475:18 Notblad påtecknat ”M. Söderbergs uppteckningar” Pdf, 7.5 MB.

ULMA 475:19 Notblad påtecknat ”Bladinis uppteckningar” Pdf, 28 MB.

ULMA 475:20 Uppteckningar av M. Wesslén Pdf, 6.5 MB.

ULMA 475:21 Notblad påtecknat ”Bodin, Carholm” Pdf, 22.7 MB.

ULMA 475:22 Notblad påtecknat ”August Bohlin” Pdf, 7.6 MB.

ULMA 475:23 Notblad påtecknat ”E. Pettersson, Tobo” Pdf, 1.7 MB.

ULMA 475:24 Notblad påtecknat ”Östergren, Hållnäs” Pdf, 1.2 MB.

ULMA 475:25 Notblad påtecknat ”A. F. Frank” Pdf, 10.4 MB.

ULMA 475:26 Notblad påtecknat ”C. O. Bodin, Uppsala” Pdf, 6.2 MB.

ULMA 475:27 Notblad påtecknat ”Johan Eriksson” Pdf, 3.1 MB.

ULMA 475:28 Notblad påtecknat ”Englund, Tierp” Pdf, 8.3 MB.

ULMA 475:29 Notblad påtecknat ”Ekblom, Gamla Uppsala” Pdf, 2.2 MB.

ULMA 475:30 Notblad påtecknat ”Erlandson” Pdf, 6.8 MB.

ULMA 475:31 Notblad påtecknat ”Sävström” Pdf, 4.3 MB.

ULMA 475:32 Notblad påtecknat ”Svedmark” Pdf, 3 MB.

ULMA 475:33 Notblad påtecknat ”Jan. Andersson” Pdf, 1.9 MB.

ULMA 475:34 Notblad påtecknat ”A. P. Andersson” Pdf, 2.8 MB.

ULMA 475:35 Notblad påtecknat ”F. Nyberg” Pdf, 1.7 MB.

ULMA 475:36 Notblad påtecknat ”J. P. Johansson” Pdf, 3.9 MB.

ULMA 475:37 Notblad påtecknat ”O. Svensk” Pdf, 4.6 MB.

ULMA 475:38 Notblad påtecknat ”C. E. Bergström” Pdf, 4.4 MB.

ULMA 475:39 Notblad påtecknat ”J. T. Johansson” Pdf, 2.1 MB.

ULMA 475:40 Notblad påtecknat ”Cederborg” Pdf, 4.1 MB.

ULMA 475:41 Notblad påtecknat ”L. P. Larsson” Pdf, 1.4 MB.

ULMA 475:42 Notblad påtecknat Schodin” Pdf, 3.6 MB.

ULMA 475:43 Notblad påtecknat ”Bergström” Pdf, 1.2 MB.

ULMA 475:44 Notblad påtecknat ”K. E. Bohlin” Pdf, 2.1 MB.

ULMA 475:45-47 ”Skarvdansen” av Wilhelm Gelotte / 5 gamla valser, 9 polskor, 1 bröllopsmarsch, 1 vallarelåt av Pontus Liljefors / Tre visor av Pontus Liljefors Pdf, 3.4 MB.

ULMA 475:48 ”Upplandstinget och spelmanstävlingarna”: räkenskaper, diverse papper bl.a. Prislista vid Hemslöjdsutställningen Pdf, 26.3 MB.

ULMA 475:49-52 Om deltagande i tävlingarna / Utlåtanden / Anvisningar å spelmän / Prisdomare och prislistor Pdf, 12.7 MB.

ULMA 475:53 Tävlingslistor, uppgifter om spelade stycken m.m. Pdf, 17.3 MB.

ULMA 475:54 Anmälningar från spelmän Pdf, 17 MB.

ULMA 475:55-58 Icke deltagande och urklipp om folkmusik / Rumsanmälningar / Poletter / Saknas / Tryck ”De uppländska spelmanstävlingarna 7-8 maj” (2 häften) Pdf, 4.4 MB.

ULMA 475:59 De uppländska spelmanstävlingarna i Uppsala 7-8 maj 1909. Redogörelse utgiven av Uplands nation genom Sam Larsson Pdf, 18.9 MB.

ULMA 475:60 Enkäter om spelmän i Uppland (35 stycken) Pdf, 28.7 MB.

ULMA 475:61 Anmälningar till Spelmanstävlingarna 1912

ULMA 475:62 Synpunkter på spelmanstävlingarna 1909 och 1912 och på nationens uppteckningsarbete

ULMA 475:63 Affisch inför spelmanstävlingarna 1912

ULMA 475:64 Korrespondens angående uppteckning och utgivning av folkmusik m.m.

ULMA 475:65 Manus till tidningsannons för ”Upländsk folkmusik”

ULMA 475:66 Kostnadsberäkningar och manuskriptprov inför tryckningen av ”Upplandslåtar” 1928

ULMA 475:67 Plan för utgivning av upländsk folkmusik 1927-1928

ULMA 475:68 Korrespondens med Längmanska Kulturfonden ang. anslag till utgivning av uppländsk folkmusik 1928

ULMA 475:69 Övrig korrespondens inför utgivningen av upländsk folkmusik 1928

ULMA 475:70 Protokollsbok för Upplands Nations Folkmusikkommitté 1915-1929

ULMA 475:71 Verksamhetsberättelser 1917 och 1918, inventarieförteckning 1919 mm

ULMA 475:72 Upplandsting (1912)

ULMA 475:73 Tryck rörande Upplandstinget, hemslöjdsutställningen och spelmanstävlingarna 1912

ULMA 475:74 Kommunikationer

ULMA 475:75 Korrespondens med föredragshållare och talare

ULMA 475:76 Tidningar (klipp)

ULMA 475:77 Korrespondens ang. hemslöjden och konsten

ULMA 475:78 Diverse skrivelser

ULMA 475:79 Program och kostnadsberäkning för "Allmogespelmäns" medverkan vid Uppsala Läns Hemslöjdsvecka 1915

ULMA 475:80 Förteckningar rörande Folkmusikkommitténs samlingar

ULMA 475:81 Korrespondens förd genom Folkmusikkommitténs sekreterare Ivar Widegren med kommittéledamöter, ombud, upptecknare och spelmän m.fl. Pdf, 38 MB.

ULMA 14460

ULMA 14460 Samlingar tillhörande Upplands nations Folkmusikkommittés arkiv inlämnade av Georg Bladini Pdf, 4.5 MB.