Samiska ljudfiler i Örnsköldsvik

Här hittar du inspelningarna presenterade i tabeller. Du kan själv ändra sorteringen i tabellerna.

År

Plats

Insamlare

Informanter

Språk

Innehåll

Lyssna/Acc.nr.

1959

Karasjokk, Norge

Israel Ruong

Ellen Maria Anti (f. 1909)

Nordsamiska

Äldre tiders renskötsel, förhållanden och hushållning. Om sin samtid i Karasjokk.

DAUM Bd04153

1982

Dikanäs, Vilhelmina, Lpl

Stina Fjällström

Anna Elisabet Sjulsson (f. 1905)

Sydsamiska

Berättar på Vefsendialekt om renskötsel och bosättningen i Saxenvardo [Saadtsvaartoe]. Om tillvaratagande och förvaring av mat, kläder och skor samt tvätt. Om första tiden i Daunefjäll [Daevnie]. Om förnödenheter och samekvinnans arbete inom hemmet. Om sin skoltid, barndomsminnen och arbete i föräldrahemmet. Arbete hos Anders Blackfjäll och flyttning efter Burgfjället [Borgafjällen].

DAUM Bd04241−04246

1982

Borkan, Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen och Ando Andersson

Elisabeth Stinnerbom (f. 1901)

Sydsamiska

Berättar om förvaring av mat, brödbak, förnödenheter som köpts från Norge, klädtillverkning, tvätt, husgeråd och matlagningsseder. Också om vilka som bodde i kåtan, sommarflyttning, ren och varg.

DAUM Bd03948

1982

Saxnäs, Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen och Ando Andersson

Axel Kråik (f. 1917)

Svenska, fåtal ord på sydsamiska

Berättar om renflyttningar och flyttningsvägar, kalvmärkning, att ta päls och fällskinnen och hur man livnärde sig främst på kött och blodmat. Alla familjer flyttade var för sig. Omtalar att svenskarna var vänligt inställda till samerna. Bofasta samer hjälpte de renskötande med renflyttningen. Också om båtar och båttillverkning.

DAUM Bd03942

1960

Karasjokk,
Norge

Israel Ruong

Thor Frette (f. 1918)

Nordsamiska

Berättar om Jakob Fellmans bok Anteckningar under min vistelse i Lappmarken och om jojk.

DAUM Bd04154

1960

Karasjokk,
Norge

Israel Ruong

Per Balk Nilsen (f. 1900)

Nordsamiska

Berättar om sin härkomst, hur han blev fiskarsame och vad man levde av: Rysshandel och Pomarhandel där man bytte till sig näver, timmer, bräder och mjöl med mera. Om Stuorvuona [Storfjorden] marknad i Norge. Om valfångst, fisklever, bär och ett slags gräs man åt. Om flyttningar mellan kusten och fjället.

DAUM Bd04156

1977

Kitajaur, Jokkmokk, Lpl

Olavi Korhonen

Anna Maria Omma (f. 1893)

Nordsamiska

Berättar om flyttningar. Om renmjölkning, ost och smör. Att hon aldrig gick i skolan. Om snöstormar i fjällen. Om barn och barnafödslar i kåta. Om folket i Senja, Jokkmokk och Lannavara [Láttevárri]. Om språket. Om religion. Om rovdjur, renar och betesområden. Om affärsresorna till Norge med ren och pulka. Att renskötseln nu inte är som förr. Om kläder och seder. Om varsel, folkmedicin och folktro. Om tvångsförflyttningen från Lannavara till Jokkmokk.

DAUM Bd02763−02765

1978

Kiruna, Lpl

Inger Blind-Egermyr

Sylvia Sunna (f. 1934)

Nordsamiska

Berättar om språket: att hon själv har samiska som hemspråk och svenska som skolspråk. Att hon varit språklärare vid högstadiet och undervisat i samiska för samebarn. Om dagens skola. Om hemmen, föräldrarna och barnen som går i skolan. Om samiska språkets status. Om det egna språket med inblandningar av andra språk. Om att lära ut samiska jämfört med andra språk. Om dialekterna. Om läromedlen. Om språkets utveckling. Om läromedel i samiska. Att stödet hemifrån är viktigt för samebarnen.

DAUM Bd02924

1978

Talma sameby, Kiruna, Lpl

Inger Blind-Egermyr

Ella Karin & Olov Gustav Anders Blind (båda f. 1925)

Nordsamiska

Ella Karin berättar om sin barn- och ungdomstid i Könkämävuoma [Könkämä] sameby. Hur hon följde med fästmannen Olov vid flyttning från Karesuando till Jukkasjärvi. Om språket, religionen, barnens skolgång, renarna, siidasällskapen, kalvning, mjölkning och renuppköparna.

Olov berättar om flyttningen från Könkemä [Könkämä] till Talma [Talma sameby]. Om tiden under andra världskriget med renar i Norge. Om myndigheternas bestämmelser: tvångsförflyttningen 1946 började från Närvä [Nearvá /Mertajärvi] till Jukkasjärvi, Kurravara och vidare efter träsket till Pålno. Om faderns död under flyttningen från Råsto [Rostu] till Pålno. Om flyttningen från Djupviken [Bolnoluokta] och vidare till det nya sommarvistet. Om dygnet runt-vallning av renar som flyttats från Karesuando till ett nytt och okänt område.

DAUM Bd02925−02927

1981

Borkan, Kiruna, Lpl

Sara Sarri-Hansegård

Inger Blind-Egermyr (f. 1927)

Nordsamiska

Berättar om väckelsemöte vid Ribasjaure [Ribasjávri]: barnen och religionen, vuxna och synden, skolan och religionen. Om julen förr med julbockar. Om hur föräldrar respekterades och ärades. Hon avslutar med en spökhistoria.

DAUM Bd03709−03710

1965

Kiruna, Lpl

Olavi Korhonen

Elly Marit Hufva (f. 1883)

Nordsamiska

Berättar om motsättningar inom samebyn när renarna spred sig om hösten. Om den tidens socialvård. Om djur och hushållning. Om varsel, folkmedicin och folktro. Om präster, skolor och undervisning, bland annat Viktoriahemmet i Karesuando.

ULMA Bd02495−02498

1981

Kiruna, Lpl

Inger Blind-Egermyr

Ingrid Jatko (f. 1931)

Nordsamiska

Berättar om den renskötande släkten. Om skolgång i Norge. Att vara same i Norge och Sverige. Om språket och dialekten. Att förfäderna kommer från Ryssland och namnet. Mötet med Pålnoborna och bli nordsame i Sverige. Rädsla att det samiska försvinner i Aravuobmi [Áravuopmi/Vassdalen (i Norge)].

DAUM Bd03938

1979

Vassijaure, Kiruna, Lpl

Inger Blind-Egermyr

Nils Lars Jatko (f. 1925)

Nordsamiska

Berättar om hur han gick i skola i Norge om sommaren. Om flyttningar och renskötseln då och nu: intrång i markerna, renskötseln i Pålno inklusive renkatastrofen. Att han sedan arbetat vid järnvägen. Om skotern i renskogen och hur man gammalt levde endast av och för renen.

DAUM Bd03413

1981

Kiruna, Lpl

Okänd insamlare

Sara Sarri-Hansegård (f. 1912)

Nordsamiska

Berättar om flyttning med renar och hur de sedan var bosatta i Lattilahti och skaffade jordbruk. Om skoltiden i Laimo [Laimolahti] och Jukkasjärvi. Om gamla och nya tider i Lattilahti. Om folkmedicin. Om den samiske författaren Johan Turi som hon var piga hos.

DAUM Bd03707

1965

Lannavara, Kiruna, Lpl

Olavi Korhonen

Gustav Nilsson Simma (f. 1906)

Nordsamiska

Berättar om hur hela Lainiovuoma flyttade till Mauken (i Norge). Om död och begravning. Om varsel, folkmedicin och folktro. Om djur och vädertydor. Om rentämjning och renmjölkning samt andra världskrigets inverkan på renskötseln.

ULMA Bd02490

1974

Ato, Tärna, Lpl

Sture af Ekenstam

Thomas Lambert Klementsson (f. 1889)

Svenska

Berättar han om flyttningar, boende och renskötsel. Om historiska platser och berättelser om gömda skatter. Om när Norrbottenssamerna kom och hur deras renskötsel skilde sig från den i Vapstens sameby. Om rovdjur och förändrad renskötsel. Om samiska språken idag. I inspelningen figurerar även svärdottern Frida Eriksson (f. 1904).

DAUM Bd03666

1979

Nausta/Návsta, Jokkmokk, Lpl

Olavi Korhonen

Eva Svanström (f. 1883)

Svenska

Berättar om relationen mellan samer och bönder, hur samer hyste in sig i Anundsjö, Tibertusåret och kaffeost.

DAUM Bd03325

1967

Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen

Kristina Fjällström

Sydsamiska/Svenska

Berättar om föräldrarna: de började i nomadskolan 10−11 år gamla och måste lära sig katekesen. Modern blev änka. Man fick 6-7 renar som lön per år. Vidare om marknader, frieri och flyttning. Om hösten, att handla i Dorotea [Kraapohke] och renslakten.

ULMA Bd02293

1967

Frostviken, Jtl

Olavi Korhonen och Gunnar Hedström

Teodor Torkelsson (f. 1890)

Sydsamiska/Svenska

Berättar samisk folklore: hur Stallo sägs ha rövat bort en sameflicka och äter människor samt om Jähna [jättar]. Om svenskar och norrmän. Om ogifta kvinnor som hade barn. Om juomo [ängssyra] och renen: hanrenens namn efter ålder, att kastrera tjurar, dragrenar. Flyttning och att man under vintern befann sig nära städerna. Arbeten som man utförde vid kåtorna. Om läkemedel.

ULMA Bd02301

1967

Frostviken, Jtl

Olavi Korhonen och Gunnar Hedström

Teodor Torkelsson (f. 1890)

Sydsamiska/Svenska

Berättar om hur han vaktat renar i Norge: på natten blev han varse en låga som gick sakta utefter sjöstranden. En norsk kamrat kallade det för elms-eldar. De förebådade ingenting utan var vanligt. Vidare om gömda skatter: gamla samer har berättat att det gömts en stor kittel inte så långt från kåtan där Teodors föräldrar bodde. Skatter kunde bestå av silversmycken. Silvret var viktigt, förr köptes mycket silver. De välbärgade kunde köpa silver av handelsmannen och betala med pengar eller renkött som byteshandel. Renköttet hade man i bodar. Det fanns olika sorters bodar, härbren med fyra fötter, t.o.m. med en fot. De var byggda så att djur inte skulle komma in med hissanordning och stege, en stock som kluvits och försetts med hack.

ULMA Bd02303B

1970

Tännäs, Hrj

Anders Lööv och Torsten Ordeus

Edvard Willenfeldt (f. 1912) och Axel Rensberg (f. 1909)

Sydsamiska

Berättar om renskötseln med komplikationer.

ULMA Bd02644A

1970

Tännäs, Hrj

Anders Lööv och Torsten Ordeus

Pauline Viberg (f. 1927)

Sydsamiska (lite norska)

Berättar om samisk slöjd och helger. Om årlig vandring och levnadsmönster under informantens barndom och ungdom.

ULMA Bd02644B

Okänt insp. år

Vilhelmina, Lpl

Erik Nilsson-Mankok

Okända informanter

Sydsamiska

Läser texter på sydsamiska.

DAUM Bd01863

1982

Borkan, Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen och Ando Andersson

Elisabeth Stinnerbom (f. 1901)

Sydsamiska

Berättar om sin skoltid: hon var fem år då hon började lära sig att läsa. Missionen betalade barnens uppehälle. Barnen fick hjälpa till hos dem de var inackorderade hos, hugga ved och skura. Missionen gav också kläder till barnen. Samebarnen bar samiska kläder: gáptá=kolt [standardisering: gaeptie], buonge-skuvmie=barmkläde [boengeskuvmie] och giergie-belt´e = bälte som var broderat med pärlor [gierkiebeelhte]. I skolan användes endast svenska böcker och de talade inte samiska. Skolan började på hösten: hon fick då gå ensam till skolan. Först de 12 milen till Vilhelmina, sedan den 7 mil långa sträckan till Saldien [Sjeltie/Åsele], sedan ytterligare de två milen ned till Gavsen [Gååpsene/Gafsele]. Hade matsäck med sig. Under rasterna lekte de med de svenska barnen. Lekte ej samiska lekar. Sprang ikapp med de svenska barnen. Skolmat. Mest saltat kött av får, ko eller oxe, Fick gröt och mjölk varje kväll. Fick hjälpa till att laga mat och hämta ved. Hemfärden från skolan. På våren fick de gå ensamma tillbaka upp till fjällen. Fick då matsäck med sig i form av kött, smör och bröd. Matsäcken skulle räcka ända tills de kommit hem. Sommarlovet. Fick då följa med på flyttningen upp till sommarlandet. De kövjade ibland. Men för det mesta bar de det mesta på ryggen. Hade då torkat kött och brödsäckar med sig, Mjöl köpte de även från Norge under sommaren. Där köpte de även getost och smör. Använde tältkåtan under sommaren, senare användes och gjordes även torvkåtor, som man brukade under sommaren. Husgeråd: gávzeh = träskålar [gaavtjeh] och nábieh = mjölkskopor av björkvrik gjorde man själva [naehpieh], träskedar köpte man av svenskar.

DAUM Bd03947

1964

Dikanäs, Vilhelmina, Lpl

Okänd insamlare

Elisa Johansson Barruk (f. 1898) och Per Markus Bals (f. 1898)

Sydsamiska/Nordsamiska

Sjunger psalmer, läser böner och berättar för Elisabeth Stinnerbom om sitt liv och hur hon kom till Bergsund, Norge. Sjunger psalmer ur den norsk-samiska psalmboken Salbmagirji 1879 [Sámi Sálbmagirji]: nr 192 Morgonpsalm, 243 Domsöndagspsalmen, 232 Julpsalmen, en obekant psalm), 259 Tiobudspsalm.

DAUM Bd04150

1982

Dikanäs, Vilhelmina, Lpl

Stina Fjällström

Anna Elisabet Sjulsson (f. 1905)

Sydsamiska

Berättar om arbetet hos Anders Blackfjäll och flyttning efter Borgafjällen. Minnen från Saxenvardo [Saadtsvaartoe] när stugan och ladugården byggdes. Flyttning med renar vid nio års ålder.

DAUM Bd04247

1982

Dikanäs, Vilhelmina, Lpl

Stina Fjällström

Britta Jonsson (f. 1896)

Sydsamiska

Berättar på sydsamisk Vefsendialekt om flyttningen till Dainan och bosättningen på fjällägenheten på Dainannäset. Vidare om sin skoltid: sommararbete under ferierna, förberedelser inför skolstarten med att bland annat sy kläder till sig själv, vägglöss, skolarbete och fritid under skoltiden i Gafsele [Gååpsene]. Skolbarnens inackordering hos ortsborna. Kläder under skoltiden.

DAUM Bd04248-4250

1992

Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen

Pia Persson

Sydsamiska

Läser ur Ella Holm Bulls lärobok i sydsamiska.

DAUM Bd07336

Okänt insp. år

Jokkmokk, Lpl

Israel Ruong

Elisabeth Stinnerbom (f. 1901)

Sydsamiska/svenska

Okänd sageskvinna berättar samisk folklore: vittras [saajve] renhjord. Om två män, den ena var nåjd och den andra kristen. Om en samepojke som fick se en vitterflicka. Om Nähkkuorguornie [Näkkuorgöörnj´e] och hans vita renhjord. En sägen om Nähkkuorguornie och döden.

ULMA Ruong00067A

Okänt insp. år

Jokkmokk, Lpl

Israel Ruong

Okänd kvinna

Sydsamiska

Okänd sageskvinna berättar fadern heter Sjul Jonsson. Flyttningsvägar. Renmjölkning. Personer som kan jojka. Benämningar på renen.

ULMA Ruong00067B1

Okänt insp. år

Gällivare, Lpl

Israel Ruong

Erik Jakob Poggats

Nordsamiska

Erik Jakob Jonsson Poggats från Girjas sameby berättar: Vinterbeteslanden. Höstvisten. Sommarbeteslanden. Renskötseln under kalvningstiden.

ULMA Ruong00067B2

2006

Aspsele, Björna, Ång

Ingemar Söder, Susanne Idivuoma och Per Martin Israelsson

Paul Klemetsson (f. 1933)

Svenska/Sydsamiska

Berättar om samiska ortnamn.

DAUM Md00007-8

2006

Borgafjäll, Vilhelmina, Lpl

Ingemar Söder, Susanne Idivuoma och Per Martin Israelsson

Arne Jonasson (f. 1935)

Sydsamiska/Svenska

Berättar om samiska ortnamn.

DAUM Md00009

1967

Glen, Oviken, Jtl

Israel Ruong

Lars Thomasson, Junetta Danielsson och Nils Thomasson (f. 1880)

Sydsamiska/Svenska

Lars berättar om sitt liv som renskötare och när han var dräng hos Nils Thomasson. Junetta och Johansson berättar om hur de träffades. Nils visar bilder från Härjedalen och berättar. Också om fotografi taget av Johan Tirén i slutet av 1880-talet eller början av 1890-talet.

ULMA Ruong00118

Okänt insp. år

Storvallen, Vilhelmina, Lpl

Israel Ruong

Sigrid Rutfjäll (f. 1898) och okänd man

Sydsamiska/Svenska

Berättar först på sydsamiska och sedan samma sak på svenska. Om mat: hur man gör blodkorv av det färglösa blodet. Korvskinnet gör man av renens tarmar. Man kokar korven i en gryta med kokande buljong. Man kan äta korven med lingon eller med messmör. Den godaste buljongen blir när man kokar ryggkotorna. Klipp gör man av vetemjöl och vatten. Ibland gör hon även klipp av det färglösa bloda. Koka bringa. Renköttet kokar man ungefär en timma. Man ska inte späda köttkoket för mycket med vatten för då blir det för vattensmak. Nu har hon även börja ha grönsaker i sina köttkok. Hur man kokar märgben tillsammans med hjärta, njurarna och mellangärdet. Levern kokar man i en egen gryta eftersom det är stark i smaken att de ger smak till det övriga köttet. Märgbenen kokar man i 15-20 min. Hur man kan se att märgbenen är färdigkokt. Hur man slaktar en ren. Även om skosömnad. En okänd sagesman kommer med inlägg i berättelsen: om fiske, slakt och hur renhornen används.

ULMA Ruong00249A

1953

Tärnaby, Tärna, Lpl

Israel Ruong

Maja Ruong, Okänd man, Einar Grundström, Rut och Ida Sofia Stinnerbom (76 år)

Sydsamiska/Svenska

Maja sjunger en visa. Okänd sagesman berättar om samiska benämningar på renen: ålder, kön, färger och horn. Om tänkbara sagespersoner området. Einar berättar om skolan och tänkbara sagespersoner i i Tärnaby och dess omnejd. Rut och Ida Sofia berättar om ålderdomshemmet. Vidare om livet och sin uppväxt, uppväxtort och föräldrarna. Att hon inte arbetet med renar, men lärde sig samiska av sina föräldrar. Hon har en dotter som bor i Lövlund, Tärnaby. Om Skarmos där hon växte upp. Jon Jonsson Goruk var den första som bodde i Skarmos [Skalmodal?]. Pratar lite grann om jojk. Israel försöker få henne att jojka och jojkar. Hon har glömt alla jojkar.

ULMA Ruong00249B

Okänt insp. år

Lappland

Israel Ruong

Hanna Good, barn som sjunger, Nils Erik Larsson och Emma Larsson

Sydsamiska

Jojk: 1. Björnjojk. 2. Miessi (renkalven). 3. Nils Anders Winka. 4. Gamm-Tellström. Berättar om Tellström som var en duktig björnjägare. Jojk: Prästen Himmelstrand. Berättar om prästen som bl.a. var präst i Sorsele efter prästen Westerlund. Jojk: Sorsele. Hanna jojkar: 1. Sorsele. 2. Om människor som bor i Kraddsele [Kráddá]. 3. Beuka (Holmfors, en by som ligger söder om Sorsele). 4. Om släkten Norsa. Barnkör sjunger sveriges nationalsång. Från nomadskolhemmet. Husmor och ytterligare en kvinna säger några ord om den gångna vintern på skolhemmet. Jon Levi berättar en Stallo-historia. Ruong frågar om några barn pratar samiska. Edvin Dorra berättar hur han tagit åker från Hosjöbotten till Storvallen.

ULMA Ruong00279A

Okänt insp. år

LapplandIsrael Ruong

Nils Erik Larsson och Emma Larsson

Sydsamiska

Berättar hur man syr skinnkängor. Emma om vilket material man använder med mera. Vad de olika delarna av skorna kallas. Nils Erik berättar hur man syr kängor och när man använde dem: om skor som man bland annat kunde använda om hösten och hur man syr kängskor som man använde på sommaren. Om senor som man använde när man sydde: var på renen man tog senorna och att de bästa senorna finns i benen. Om skoband. Vidare om hur man ska slakta renen. De samiska namnen på kroppsdelar hos renen. Hur man tillvaratog köttet och tillagade det. Skötesrenar. Om ripor: ripjakt och allmänt om fågeln. Hur han sålde fåglarna till Norge, dit han körde med häst.

ULMA Ruong00279B

1960

Karlebotn, Norge

Israel Ruong

Torleif Berg och Per Balk

Norska/nordsamiska

Berättar om utgrävningarna i Karlebotn [Stuorravuonna i Norge] och om fynden samt om marknaden i Karlebotn.

DAUM Bd04155

1967

Vilhelmina, Lpl

Olavi Korhonen

Kristina Fjällström

Svenska och lite sydsamiska på slutet

Berättar om att bota sjukdomar: ögonont och åderlåtning. Om folklore: bjäran. Offer åt gudar. Varsel: att ha hört och sett när någon skulle dö. Kapplöpning, mannen får näsblod. Om en blodstillare och jorddragning. Ljud i skogen. Förstör vargen en röst. Barn som hörs ropa vid en bäck. Flyttning om hösten.

ULMA Bd02294

1955

Storvallen, Vilhelmina, Lpl

Karl Hampus Dahlstedt och Per-Uno Ågren

Elis Holmgren (f. 1884) och Lydia Holmgren (f. 1881)

Svenska

Berättar om hur man bar småbarn. Samisk barnvagga. Om getning av kor och att locka på kreatur (får, getter, kor). Om insekter. Kökning. Getarköken (melodi). Om skolgång i Gafsele [Gååpsene] för samer. Om renar och lockrop på ren. Utfrågning av samiska ord. Historier om Johan Olof i Klimpen. Skohö. Johan Olofs handelsfärder. Berättelser om riphandel. Hurra nedför Dorrompiken [Durrenpiken] och hurra på skidor. Handelsfärder till Norge (vägen), handelsmän i Mosjön [Mosjøen/Mussere i Norge] och uppehållet med logi. Om vargar. Mer om getning. Om tysken som drack 14 kaffekoppar på en dag. Historia om smuggling.

DAUM Bd00188B