Dialektordsamlingar

En stor del av våra dialektsamlingar består av kortkartotek, där varje kort beskriver ett dialektord från en viss plats i Sverige. Samlingarna är uppställda dels geografiskt, dels alfabetiskt utifrån själva orden.

Lång rad med arkivlådor.

Samlingen som byggdes upp för projektet Ordbok över Sveriges dialekter (OSD) innehåller drygt sju miljoner belägg som förvaras i arkivet i Uppsala.

På varje kort finns uppgifter om varifrån ordet upptecknats, hur det uttalas och böjs och vad det betyder. Ibland finns även språkprov som visar hur ordet används. Uttalet anges ofta med en särskild ljudskrift, landsmålsalfabetet Pdf, 90.7 kB., som är anpassad för svenska dialekter.

Geografisk uppställning​

Utdragen arkivlåda full med uppteckningar på kort.

Arkivlåda full med belägg för dialektord.

De geografiskt uppställda ordsamlingarna är sökbara på landskap och härad eller socken. Det innebär att man i ett antal lådor hittar kort med ord från bara till exempel Långasjö i Småland, Öckerö i Bohuslän eller Överkalix i Norrbotten. Inom varje socken är det insamlade ordförrådet alfabetiskt ordnat. Samlingarna är ojämnt fördelade. Från vissa socknar finns stora mängder av material, från andra ytterst litet eller inget alls. Den här typen av material finns i samlingarna i Göteborg, Uppsala, Lund och Umeå.

Alfabetisk uppställning​

I Uppsala finns en ordsamling som innehåller ord från dialekter i hela Sverige uppställda från a till ö. För varje ord är lapparna ordnade efter landskapen i bokstavsordning.

Samlingen består av drygt 7 miljoner lappar och används vid redigeringen av Svenskt dialektlexikon.

Sökning på betydelser eller begrepp

Är man intresserad av dialektord och uttryck inom ett visst ämnesområde eller hur ett visst standardspråkligt ord kan uttryckas på dialekt, lönar det sig ibland att titta på svaren på våra frågelistor.

Sedan 1926 har Isof skickat ut frågelistor, som behandlar olika ämnesområden som människokroppen, skörd, julfirande, liv och död med mera. I svaren har meddelarna inte sällan angett benämningar även på dialekt. Läs mer om frågelistor.

Samlingarnas ålder och tillkomst

De flesta uppteckningarna är från slutet av 1800-talet eller första hälften av 1900-talet. De äldsta dialektuppteckningarna i Sverige, vilka finns hos oss i kopia, är från 1600-talet.

Samlingarna har tillkommit genom att arkiven använt sig av meddelare runtom i landet som tecknat upp ord i sin hembygd. Även anställda vid arkiven har gjort egna insamlingar.

Film: Dialektsamlingar i Uppsala

Forskningsarkivarie Eva Thelin berättar om dialektsamlingarna i Isofs arkiv i Uppsala.