Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige.
Läs mer om oss!

Dagens namn och händelser

Aktuellt

Vad heter du på svenska?

Att till och med personliga namn kan ändras för att vi lever i ett flerspråkigt samhälle är kanske i…

Flerspråkighet

Språkpolitikbloggen

Nätverket som räddade nyckelharpan skrivs in på Unescoregister

Från ett okänt instrument med få utövare till ett internationellt nätverk av musiker, instrumentbygg…

Myndigheten Isof

Pressmeddelanden

Trähästar och dalahästar i arkivens lekfulla stallar

Dalahästen är ett levande kulturarv med lång historia som hantverk, prydnad, leksak, handelsvara, sy…

Folkminnen

Folkminnesbloggen

Isof deltar i internationellt möte om kulturarv

Just nu pågår ett Unescomöte i Botswana om det internationella arbetet med tryggandet av det immater…

Unesco – immateriellt kulturarv

Nyheter

Utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Nu kan din förening eller organisation söka bidrag för revitalisering av de nationella minoritetsspr…

Nationella minoritetsspråk

Nyheter

Kuggade jämt nyss, körde för fort!

Ja ä jämt upptagen – kan ja ringe ôm fem minuter? Ä på apoteke å ska jämt precis betaLe , hörde jag…

Dialekter

Dialektbloggen