Institutet för språk och folkminnen

Julkalender 2022

Myndigheten Isof

Öppna dagens lucka!

Grattis på första namnsdagen, Cornelia!

Namn

Nyheter

Sök bidrag till de nationella minoritetsspråken!

Finska

Nyheter

Hur tänker en språkvårdare? Nytt nummer av Klarspråk!

Klarspråk

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!