Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet. Vi samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i Sverige.
Läs mer om oss!

Dagens namn och händelser

Göran, Georg, George, Georges, Georgina, Georgios, Georgius, Gina, György Yrjö

Aktuellt

Kronofogden får Klarspråkskristallen 2024

Klarspråkskristallen tilldelas Kronofogden för ett robust och välintegrerat klarspråksarbete som kan…

Klarspråk

Pressmedelanden

Minoritetsspråkspriset 2024 tilldelas Eeva Östberg

Eeva Östberg får årets minoritetsspråkspris för den framgångsrika utvecklingen av Finlandsinstitutet…

Finska

Pressmeddelanden

Erik Wellanders pris 2024 till Stina Ericsson

Stina Ericsson tilldelas Erik Wellanders pris för sin forskning om språk och normer vid kommunikatio…

Svenska

Pressmeddelanden

Föreläsning 25 april: Kvinnan som Djävulen fruktade

Digital lunchföreläsning med Tommy Kuusela, forskningsarkivarie och fil.dr, Isof.

Folkminnen

Evenemang

Alp-Rosen , Vampyren och Klarry – binamn hos kvinnor registrerade hos Besiktningsbyrån vid sekelskiftet 1900

Kvinnor som ansågs vara lösaktiga kunde skrivas in i rullorna vid Besiktningsbyrån i Stockholm mella…

Namn

Namnbloggen

Sök pengar för språkvårdsforskning!

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 400 000 kr för svensk språkvetenska…

Svenska

Nyheter