Institutet för språk och folkminnen

Några reflektioner kring språk och segregation

Folkminnen

Folkminnesbloggen

Klarspråk behövs i valtider

Klarspråk

Nyheter

Pölsa

Folkminnen

Levande traditioner

Extra utlysning av bidrag för de nationella minoritetsspråken

Finska

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!