Institutet för språk och folkminnen

Skomakare, bliv vid ditt torp!

Namn

Namnbloggen

Praktiskt seminarium för jiddisch

Jiddisch

Nyheter

Fiskrika fester

Folkminnen

Nyheter

Läkare behöver också tolkar

Myndigheten Isof

Med andra ord

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!