Institutet för språk och folkminnen

Kriget och språken

Språkpolitik

Språkpolitikbloggen

Sommarnyheter i Ortnamnsregistret

Namn

Namnbloggen

En unik skrivmaskin

Dialekter

Dialektbloggen

Den ukrainska kulturen att laga borsjtj har antagits till Unescolista över hotade kulturarv

Myndigheten Isof

Nyheter

Språk och kultur

Institutet för språk och folkminnen (Isof) är en statlig myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Läs mer om oss!