• Huvudmeny

Fackspråk och terminologi

Fackspråk och terminologi finns inom alla ämnesområden. När vi använder gemensamma termer kan vi kommunicera mer effektivt med varandra. Alla myndigheter har enligt språklagen ett särskilt ansvar för att arbeta med sitt fackspråk och sin terminologi.

Isof följer, främjar och samordnar terminologiarbete inom offentlig förvaltning.

Aktuellt

  • ”Alla berörs av terminologi”

    3 september 2019 Vid årsskiftet utökades och förstärktes Isofs terminologiverksamhet och Isofs språkvårdare i fackspråk och terminologi har nu blivit varma i kläderna. Den 11 oktober firas internationella klarspråksdagen med ett seminarium där temat är terminologi.
  • ”Terminologiarbetet har en utpräglad demokratisk dimension”

    16 juni 2017 Institutet för språk och folkminnen har nu lämnat ett förslag på hur myndighetens utökade uppdrag för svenskt offentligt terminologiarbete kan se ut.

Kontakt


Åsa Holmér
Telefon: 073-558 60 66

Karin Webjörn
Telefon: 073-558 60 99

E-post: terminologi@isof.se

Uppdaterad 08 januari 2020