• Huvudmeny

Svenskt teckenspråk

Det svenska teckenspråket är ett av många minoritetsspråk som utvecklas och talas i Sverige. I språklagen har det svenska teckenspråket en ställning motsvarande de nationella minoritetsspråken.

Svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk på Språkrådet

Språkrådet, en del av Isof, ansvarar för språkvård och språkpolitik i svenska, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Språkvårdarna i svenskt teckenspråk:

  • Ger råd och stöd för alla som ska använda språket eller har frågor om språket.
  • Ger råd och stöd för alla om språkliga rättigheter.
  • Utarbetar teckenlistor inom olika samhällsområden.
  • Utreder och följer upp språkpolitiska frågor.
  • Arbetar med namnfrågor.
  • Arbetar med webbtillgänglighetsfrågor.


Aktuellt


Uppdaterad 03 juli 2020

Sommarstängt vecka 29, 30 och 31

Isofs rådgivning håller stängt veckorna 29, 30 och 31. Från och med vecka 32 svarar vi på frågor enligt vanliga tider.

Rådgivning

Teckenspråksrådgivningen
nås på:

Telefon: 0200-28 33 33 (växel)

E-post: teckensprak@isof.se

Bildtelefon och texttelefon: sprakradet-teckensprak@t-meeting.se

Analog texttelefon: 040-6146483