• Huvudmeny

Världens språk

Nedan kan du läsa mer om antalet språk i världen. Du får också lästips, om du vill läsa mer om världens språk.

Hur många språk talas i världen?

Ingen vet exakt hur många språk som talas i världen.

Ethnologuelänk till annan webbplats är en känd databas som listar översikter över världens språk. Enligt Ethnologue är antalet levande språk
6 809. Av dem är 417 nästan utdöda språk, det vill säga de talas av bara enstaka personer. Enligt många är det dock betydligt fler språk som är på väg att dö ut. Bland dessa språk är det många som saknar skriftspråk och bara talas av äldre personer. Om 50 år kommer det därför att finnas betydligt färre språk i världen än i dag.

I Ethnologue ges exakta siffror för antalet språk, vilket egentligen inte är möjligt. Det går nämligen inte att dra en skarp gräns mellan vad som är ett språk och vad som är en dialekt. Men redaktörerna på Ethnologue har varit tvungna att göra ett val. Ofta kan det vara rent politiska omständigheter och inte så mycket språkliga som avgör om ett språk ska räknas som ett eget språk eller som en dialekt. Ett exempel bland många är de nederländska språken holländska och flamländska. De är mycket lika men talas i två olika länder. Man kan alltså säga att alla siffror om antalet språk i världen måste ses som ungefärliga, men att man ändå grovt kan räkna med att det finns ca 6 000 språk i världen.

Uppdaterad 25 april 2014

Läs mer

Ethnologuelänk till annan webbplats (på engelska)

SIL Internationallänk till annan webbplats (på engelska)

Lästips

Kenneth Hyltenstam och Christopher Stroud (1991). Språkbyte och språkbevarande. Studentlitteratur.

Lars-Gunnar Andersson (2000). Språktypologi och språksläktskap. Liber.

Roger Hansson m.fl. (2004). Språk & Skrift i Europa. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 90. SNS Förlag.

Östen Dahl (2000). Språkets enhet och mångfald. Studentlitteratur.