• Huvudmeny

Frågelådan

 

 

Fråga:
Hur återges logotypskrivningar i löptext?


Svar:
När namn på företag och organisationer bryter mot normala skrivregler normaliserar man namnet när det gäller stor och liten bokstav, skiljetecken, genitivform och ordbildning.
  • Man ändrar stor bokstav mitt inne i ord: GöteborgsOperan blir Göteborgsoperan, Wermland Opera blir Wermlandsoperan, iPhone blir Iphone, iPad blir Ipad
  • Liten bokstav i början av namn ändras till stor: e-count AB blir E-count AB
  • Initialförkortade namn som utläses som ord (inte bokstav för bokstav) skrivs med små bokstäver (utom första): IKEA blir Ikea, ICA blir Ica
  • Särskrivningar skrivs ihop eller förses med bindestreck och foge-s enligt normala regler: Löfbergs Lila Hallen blir Löfbergs Lila-hallen eller Löfbergs lila-hallen Skurup Hallen blir Skurupshallen
  • Man följer normal genitivböjning och sätter, enligt huvudregeln, ofta stor begynnelsebokstav endast på första ledet i flerordiga namn: Stockholm Vatten Festival blir Stockholms vattenfestival
  • Svårtillgängliga och okonventionellt använda skiljetecken stryks i regel: e-on (E.ON) blir Eon, F! blir Fi eller FIHjälpte svaret dig?
Ja     
Nej

Kommentarer:


    
Uppdaterad 20 november 2019