• Huvudmeny

Frågelådan

 

 

Fråga:

När används dom och när används de/dem?Svar:

De och dem är vanligast i skriftspråk, särskilt i texter som dagstidningar, information från myndigheter, vetenskapliga artiklar och liknande. 

Dom används ofta i vardagliga texter och i texttyper med talspråkliga drag. Det är också vanligt att yngre elever som ännu inte behärskar skillnaden mellan de och dem använder formen dom.

Dom används också ofta i repliker, för att markera att det som skrivs ska representera tal. Anledningen till att dom används för att signalera dialog, talspråklighet eller vardaglighet är att de och dem uttalas just /dåmm/ i stora delar av landet.

Läs mer om när man skriver de och när man använder dem.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej

Kommentarer:


    
Uppdaterad 20 november 2019