• Huvudmeny

Coronavirus, covid-19 eller SARS-CoV-2?

Vad kallas sjukdomen som orsakas av det nya coronavirus som började spridas 2019 och hur bör viruset benämnas?

Enligt Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO är den korrekta medicinska benämningen för sjukdomen covid-19 (covid är en förkortning för coronavirus disease). Den benämningen fungerar också i allmänspråket. I svenska texter skrivs sjukdomsnamnet med gemener. Uttalet brukar vara /kåvid/.

Coronavirus är en samlingsbenämning för flera besläktade virus. Det nya viruset har fått den medicinska benämningen SARS-coronavirus-2 (förkortat SARS-CoV-2). Det står för ’svår akut respiratorisk sjukdom, coronavirus 2’. Det medicinska virusnamnet är relevant att använda när man behöver vara mer exakt, till exempel i dokument riktade till hälso- och sjukvårdspersonal. Då bör man i första hand använda den fullständiga benämningen SARS-coronavirus-2, åtminstone första gången viruset nämns i en text.

I sammanhang där informationen inte i huvudsak riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, men där man ändå har behov av att nämna virusnamnet, kan det skrivas med gemener: sars-coronavirus-2 (och sars-cov-2). Och när det är överflödigt att ange virusets namn kan det vara bättre att formulera sig mer övergripande, till exempel viruset som orsakar covid-19. I medietexter förekommer också uttryck som det nya coronaviruset eller bara coronaviruset, uttryck som förstås är mindre precisa men som i sitt sammanhang kan fungera väl om det tydligt framgår vad de syftar på.

Källa: Ovanstående text är en ny post i vår språktjänst Frågelådanlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 25 mars 2020