• Huvudmeny

Varifrån kommer o med streck under?

Vi förkortar ofta och till bara o. När vi gör det i handskrift är det vanligt att vi sätter ett streck under o:et. Men varifrån kommer det strecket, kan man undra. Svaret är att ingen säkert vet.

Det tecken man kan uttala sig mer säkert om är det som i ett förslag till svenska teckennamn från 1995 kallas upphöjt o (på engelska masculine ordinal indicator). Tecknet används framförallt som förkortningstecken för ordningstal i romanska språk: N + tecknet står för ”numero”, medan till exempel 1 + tecknet står för ”primo”, 2 + tecknet för ”secundo” etc. I denna användning kallas det också för numero sign på engelska (se Wikipedialänk till annan webbplats). O:et kan skrivas på olika sätt.

Om tecknet importerats från de romanska språken som sluttecken för ”primo”, ”numero” och så vidare kvarstår frågan hur tecknet kommit att stå för och i svensk handskrift. Det finns lite olika teorier:

1. Man har låtit förkortningen o för ’och’ inspireras av det romanska o:et med streck under.

2. Det är ett slags ligatur där antingen punkten efter o (o.) eller nedre delen av ett et-tecken (&) transformerats till ett streck. Det är till exempel troligen det som hänt den grava accenten när à i vissa användningar en gång förvandlades till @ (snabel-a eller à-tecken).

3. Det är bara uttryck för ett behov av att grafiskt förtydliga o:et i handskrift på något sätt; helt ensamt kan det bli svårt att uttyda det i förhållande till omgivande text. Man kan jämföra med andra, rätt godtyckliga, grafiska konventioner kring vissa ensamma tecken. På engelska menyer skriver man till exempel ofta ”w/” i stället för with. Och motsvarande bruk finns på både spanska, ”c/” för con, och danska, ”m/” för med (”biksemad m/ spejlæg”, ’pyttipanna med stekt ägg’).

Grundförklaringen ligger troligast i teori 3, även om grafisk inspiration från teori 1 nog också spelar in.

Och är ett så kort ord att det sällan finns anledning att förkorta. Och gör vi det, går det förstås bra att sätta en punkt efter (eller ha & mellan namn). Men visst är ”o med understreck” både vackert och praktiskt i handskrift!


Handskriven text med o med understreck: Adam o Eva
Uppdaterad 09 oktober 2019