• Huvudmeny

Svarta lådan eller färdskrivare?

Varför säger man svarta lådan, och finns det något bättre uttryck?

I samband med den nyliga flygkraschen i Iran har det som bekant skrivits mycket om ”svarta lådan” och ”de svarta lådorna”. Inom flyget handlar det normalt om en box i mindre plan och två i större plan. Boxarna, som förhoppningsvis är oförstörbara, ska ge information om vad som hänt vid en eventuell olycka. Men boxarna är i stort sett alltid orange, så varför svarta lådan?

Uttrycket den svarta lådan går tillbaka på en mer allmän term inom teknik och vetenskap med den ungefärliga innebörden ’metod att bortse från de interna mekanismerna eller från strukturen i ett system och bara undersöka och beskriva sambandet mellan indata och utdata’. Indata kan till exempel vara pilotkommandon, utdata sådant som sparade data om flyghöjd och flyghastighet. Men tillämpningen kan alltså röra vilket vetenskaps- eller verksamhetsområde som helst (se förklaring på Wikipedialänk till annan webbplats).  

Ett etablerat och mer begripligt uttryck är färdskrivare, och det är också det ordvalet vi rekommenderar. Även färdskrivare används i många fler verksamheter än flyg, men sammanhanget avgör ofta vad det är för slags färdskrivare. Behöver man någon gång precisera det, kan man tala om flygfärdskrivare.


Uppdaterad 14 januari 2020