• Huvudmeny

Vintertid, sommartid och normaltid

Söndagen den 27 oktober går vi från sommartid till vintertid, även kallat normaltid.

Alla länder har en fastslagen standardiserad tid, en normaltid. Svensk normaltid, som sammanfaller med medeleuropeisk tid, är baserad på en medelsoltid. Den kompenserar för att solens rörelse över himlen i perioder går lite fortare respektive långsammare och gör alla dygn lika långa.

Sommartiden är ett förskjutande av normaltiden med en timme. Syftet har ursprungligen varit att nyttja dagsljuset bättre under sommarhalvåret genom att senarelägga solnedgången. Sommartid förekommer i ungefär halva världen, i Sverige sedan 1980. Till och med 1995 slutade sommartiden i slutet av september, nu upphör den sista söndagen i oktober.

Den korrekta termen normaltid, som vi i folkmun även kallar vintertid, ska vi egentligen inte behöva tala om eftersom det just är det normala. Då är termen sommartid, som ett undantag till normaltiden, mer motiverad. Det är sommartiden som börjar och slutar. Resten är bara som vanligt.

EU-kommissionen har sedan 2017 föreslagit att tidsomställningen ska avskaffas, men genomförandet av förslaget har skjutits upp till 2021. Därefter, är det tänkt, ska varje EU-land bestämma om man vill ha evig sommartid eller evig vintertid.

Läs mer


Uppdaterad 23 oktober 2019