• Huvudmeny

Språk och it

Här kan du läsa om elektroniskt skrivande, språkteknologi, språklig tillgänglighet och annat med koppling till språk och it.

Ny teknik som datorer och mobiltelefoner har haft stor inverkan på språket och språkanvändningen. Denna teknikutveckling innebär att vi skriver väldigt mycket mer i dag än för ett par decennier sedan, både på fritiden och i arbetet, och att många fler skriver. Även industriarbetare och affärsbiträden skriver i dag mycket i sitt arbete.

Tekniken påverkar språket

Vi skriver också i fler kanaler, som webben, e-post, chatt och sms, vilket gett oss både fler kommunikationsmöjligheter och fler textgenrer att välja bland. Huruvida skrivandet i dessa nya kanaler påverkat språket i stort är svårt att veta. Tekniken kan vara viktig för språket också på andra sätt. Språkteknologiska tillämpningar som talstyrning (datorer som förstår tal) och talsyntes (datorer som producerar tal) kan förändra vår språkanvändning, men också språkets utseende. Automatisk språkrättning i datorn kan förstås ge möjligheter till mer korrekta texter. Men kanske innebär så kallad språkkontroll också att vi riskerar att överlåta språkkunskaper och språknormer till datorn.

Tillgänglighet på webben

Ett annat område som hämtar tillämpningar från språkteknologin är det som brukar kallas Tillgänglighet på webben, alltså hur man anpassar webbsidor så att de blir mer användbara, också för människor med lässvårigheter och andra funktionshinder.

All teknik har också medfört att språket, både fackspråk och allmänspråk, försetts med ett stort antal nya ord och uttryck. Under Datatermer kan du läsa mer om detta.

Aktuellt

 • Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

  17 mars 2020 Med anledning av att Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige väljer Isof att vidta vissa försiktighetsåtgärder som tillfälligt påverkar verksamheten.
 • Värdefullt att dela språkdata

  20 januari 2020 Betydelsen och värdet av att dela språkdata var ett av flera områden som nyligen belystes på en konferens arrangerad av ELRC, European Language Resource Coordination, i Helsingfors.
 • Ny publikation lyfter Clarin kunskapscentrum

  9 januari 2020 Isofs Rickard Domeij och Susanne Nylund Skog deltar i nya publikationen Tour de Clarin volume II, som ges ut av det europeiska forskningsnätverket Clarin.
 • Välkommen till isof.se!

  19 november 2019 Nu byter vår webbplats namn till isof.se. Samtidigt ändrar vi myndighetens e-postadresser.
 • Nationella språkbanken bjuder in till höstworkshop om digital humaniora

  18 juni 2019 Den 17 oktober anordnar Nationella språkbanken en heldagsworkshop i Uppsala. Dagen kommer framför allt att handla om digitalt tillgängliggörande av material för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Kort sagt om digital humaniora.


Uppdaterad 08 januari 2020

Läs mer

En språkpolitik för
internetPDF
(pdf, 3.1 MB)