• Huvudmeny

Beteendedesign

Med beteendedesign kan vi styra människor att göra bättre val.

Beteendedesign handlar om att utforma till exempel produkter, tjänster och reklam för att påverka människor att agera på ett visst sätt. Ofta har det ekonomiska motiv hos företag, som beskrivs inom det fält som kallas beteendeekonomi. Det kan handla om psykologisk prissättning eller smart placering av varor i en butik.

Men den beteendedesign som omtalas mest i dag är den som också brukar kallas nudging, ibland puffning på svenska (med verb som knuffa eller puffa), det vill säga att åstadkomma positiva samhällsförändringar genom att leda människor i rätt riktning. Det bygger på grunden att morot och belöningar är effektivare än piska, och att konkreta exempel och effektbeskrivningar är bra sätt att förändra beteenden på.

Nudging har funnits i svenskan sedan ett antal år tillbaka, och det är historiskt troligen ett nordiskt ord för ’putta, gnugga, massera’ som exporterats till den engelskspråkiga världen. Det övergripande och växande beteendedesign dök dock upp först 2017 och slog igenom stort 2018. En anledning till det var Arvid Jansons och Niklas Laninges bok ”Beteendedesign – psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar” (Natur & Kultur 2017), som spred både fenomenet och ordet beteendedesign vidare.

I ett belysande exempel i boken sätter en Icahandlare upp skyltarna ekologiska bananer respektive besprutade bananer. Det minskade försäljningen av de konventionellt odlade bananerna så markant att Icahandlaren i nästa steg kunde ta bort de icke-ekologiska bananerna helt och hållet. Andra fall som nämns är hur restauranger gått över till mindre lunchtallrikar för att minska matsvinnet, hur målade gröna fotspår på marken kan få fler att slänga skräp i papperskorgen, och hur en skylt med bild på en person som blir påkörd minskar olyckorna mer än en skylt med allmän varningstext om att inte beträda spåren på en tågstation.

Smart beteendedesign kan alltså få oss att göra bättre val – om avsikten med designen är god. I synnerhet på miljöområdet kommer vi säkerligen att få se alltmer av beteendedesign som syftar till att vi ska göra mer klimatsmarta val. Det är bra, för mycket talar för att det krävs mer av puffning och ”morotsmotivation” för att vända klimattrenden åt rätt håll.

Bananer i en livsmedelsaffär

Bananer i en livsmedelsaffär. Foto: Steve Hopson, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.5.

Uppdaterad 24 september 2019